รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
1 นายชารีฟ   ซื่อสัตย์ 257 ม.2 บ.ควนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2 เด็กชายธีระ   ยานาอะตี 55/1 ม.3 บ.ช่องไทร ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120097-9872267 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3 นายวรุต   คงแก้ว 171 ม.2 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4 เด็กชายเนติวุฒิ   หลำโส๊ะ 48 ม.8 บ.ทุ่งใหญ่ ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
5 เด็กหญิง พัชราภา   บัวกลอย 34 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000กำลังดำเนินการ 
6 เด็กชาย อัษฎาวุฒิ    บัวกลอย  34 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000กำลังดำเนินการ 
7 เด็กชายกชกร   จันทร์สอน 101/6 ม.1 บ.ป่าแก่บ่อหิน ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120091-9823165 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8 เด็กหญิงกชนิภา   แสงวรรณา 50 ม.2 บ.บางริ้น ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 850000936343843 กำลังดำเนินการ 
9 เด็กชายกนกพล   หมกคล้าย 77 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
10 นางสาวกนกวรรณ   นิยมเดชา 124 ม.7 บ.บ้านบากันโต๊ะทิด ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
11 เด็กชายกมนดนัย   เกษี 98/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701102852967269  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
12 เด็กหญิงกมลชนก   ภิรมย์รส 12/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
13 เด็กหญิงกมลชนก   ม่วงเอี่ยม 47 ม.6 บ.สระยายชี ซ.- ถ.- ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140กำลังดำเนินการ 
14 เด็กหญิงกมลชนก   ศรีตั้ง 401 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000085-7202459 กำลังดำเนินการ 
15 เด็กชายกรกฎ   ค้างคาว 187 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
16 เด็กชายกรณิศ   ลบโฉม 34/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
17 เด็กหญิงกรรณิการณ์   ชัยศิริ 15/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
18 เด็กหญิงกรรณิการ์   ศรีทอง 121 ม.1 บ.สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ซ. ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000054825597  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
19 เด็กหญิงกรรณิการ์   เบิกบาน 259 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
20 เด็กชายกรวิชญ์   สมสนิท 65/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140กำลังดำเนินการ 
21 เด็กชายกรวิทญ์   พิริยะวณิชญ์ 32/1 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต.วังหว้า อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
22 เด็กหญิงกรองทอง   สุขสวัสดิ์ 272 ม.4 บ.บ้านวังสายทอง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
23 เด็กชายกริตสิทธิชัย   แก้วชลคราม 102 ม.9 บ.บางกลอย ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  กำลังดำเนินการ 
24 เด็กชายกฤติน   ปรีดานุกูล 109 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
25 เด็กชายกฤตเมธ   นาคอ่อน - ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396