รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
226 เด็กหญิงซูยาณี   ปาละวัน 12/4 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
227 เด็กชายซูเปียน   ดือรานิง 53 ม.2 บ.ชะเม๊าะ ซ. ถ. ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120  กำลังดำเนินการ 
228 นายซูไหดี   ดือมานิ๊ 33 ม.3 บ.บาเต๊ะ ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
229 เด็กชายซูไฮมี   ยามา 18 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
230 เด็กชายซ่อบีร   ปาไหน 47/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
231 เด็กหญิงญาณิศา   วราสินธ์ 50/2 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120089-2362695  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
232 เด็กหญิงญานิณี   คำทอง 65/26 ม.- บ.- ซ.- ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
233 เด็กหญิงฐาณิกา   จินดาแป้น 189 ม.10 บ.บ้านวังนาใน ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
234 เด็กหญิงฐิติญา   เสือเหลือง 35/4 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000800151914 กำลังดำเนินการ 
235 นายฐิติพงศ์   สำเร 240 ม.2 บ.บ้านหัวควน ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
236 เด็กชายฐิติวัชร์   ขันตี 25/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
237 เด็กชายณฐกร   เสือประสงค์ 128 ม.- บ.- ซ.- ถ.ธนวิถึ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000084-0681763  กำลังดำเนินการ 
238 เด็กชายณภัทร   ตรีเทพ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 71040กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
239 เด็กชายณภัทร   ทองศรี 26 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
240 เด็กชายณรงค์   จิตเที่ยง 89 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
241 เด็กชายณรงค์   ภูฆัง 97/7 ม.5 บ.ป่าสะแก ซ. ถ. ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120  กำลังดำเนินการ 
242 เด็กชายณรงค์ชัย   บุญส่ง 7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
243 เด็กชายณรงชัย   ตระการจันทร์ 108 ม.4 บ. - ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
244 เด็กชายณรงฤทธิ์   สมฤทธิ์ 146/2 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
245 เด็กหญิงณัจยา   สุขคง 137 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
246 เด็กหญิงณัชชา   ดีนิล 15 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
247 เด็กหญิงณัชชานันท์   จันทร์นคร 242 ม.5 บ.นาอ้อม ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 561400843686460 กำลังดำเนินการ 
248 เด็กชายณัชพล   นวลขาว 106 ม.1 บ.พะแสง ซ. ถ. ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  กำลังดำเนินการ 
249 เด็กหญิงณัฎฐณิชา   บุรวัฒน์ 20 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110  กำลังดำเนินการ 
250 เด็กหญิงณัฎฐริดา   อินเลื่อย 35 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394