รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2476 นางสาวพัฒน์นิศา   กรุณาก้อ 64 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000889908699  กำลังดำเนินการ 
2477 นางสาวพัฒษรา   อ่อนจิตร 56/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000890039284 กำลังดำเนินการ 
2478 นางสาวพัทรวริน   เมืองมูล 204/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210082-9367136 กำลังดำเนินการ 
2479 นายพันกร   สุรินทร์ 28/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500825012934  กำลังดำเนินการ 
2480 นายพันกร   สรรเสริญ 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 221600988763102  กำลังดำเนินการ 
2481 นางสาวพันธิวา   เชอมือ 121 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180กำลังดำเนินการ 
2482 นายพัสกร   วัฒนาพันธ์มานนท์ 188/17 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100850410471  กำลังดำเนินการ 
2483 นางสาวพาณิภัค   ปุญสิริ 441 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200876155987 กำลังดำเนินการ 
2484 นายพาทิศ   สิบปัน 127 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200612659879  กำลังดำเนินการ 
2485 นางสาวพานี   เพชรแพรวจรัส 7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58130088-4317998 กำลังดำเนินการ 
2486 นางสาวพิจิตรา   พรหมเทพ 393 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 580000908932365 กำลังดำเนินการ 
2487 นางสาวพิจิตรา   ปลื้มใจ 37 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 501600843660694  กำลังดำเนินการ 
2488 นางสาวพิชชาพร   บริบูรณางกูร 97/8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2489 นางสาวพิชฌาธิณีย์   ลูกน้อย 46/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.นภาจรัส ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2490 นางสาวพิชญา   อินทร์คำ 76/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220  กำลังดำเนินการ 
2491 นายพิชัย   เทพเกื้อ 35/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 811200844472380  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2492 นายพิชัย   แซ่ย่าง 47 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160กำลังดำเนินการ 
2493 นายพิชัยยุต   พุ่มคง 33/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000850334087  กำลังดำเนินการ 
2494 นายพิตตินันท์   แซ่ว่าง 108/ช ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310กำลังดำเนินการ 
2495 นายพิทวัส   แสงกระจ่างเรือง 34 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600811647656 กำลังดำเนินการ 
2496 นางสาวพิม   ลุงหลง 12/ช ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500884047339 กำลังดำเนินการ 
2497 นางสาวพิมพ์ชนก   วงศ์ษา 233/242 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 501600801356948 กำลังดำเนินการ 
2498 นางสาวพิมพ์ชนก   หร่ายมะนี 136 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 241400824750528 กำลังดำเนินการ 
2499 นางสาวพิมพ์ชนก   โพธิ์สุวรรณ์ 144/94 ม.6 บ.- ซ.- ถ.ชลเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
2500 นางสาวพิมพ์ประไพ   เดือนคำ 108 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150091-8246078 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394