รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2501 นายพิมพ์ประไพ   นันลังกา 1/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110089-2425316 กำลังดำเนินการ 
2502 นางสาวพิมพ์มณีธร   ยอดมณี 96/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 241400631814202 กำลังดำเนินการ 
2503 นางสาวพิมพ์ลภัส   นวกิจบำรุง 29/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 241800807813150 กำลังดำเนินการ 
2504 นางสาวพิมพ์วิภา   ลำดวน 82 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2505 นางสาวพิมระภัทร์   เลาหมี่ 3/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000946253415 กำลังดำเนินการ 
2506 นางสาวพิมลศิริ   นาคดี 121 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 802600878969574 กำลังดำเนินการ 
2507 นางสาวพิยดา   แผ่สัตย์ 28/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2508 นายพิริยะ   คัมภิรานนท์ 61/2 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300898254220  กำลังดำเนินการ 
2509 นายพิศิษฐ์สรรค์   กาถา 38/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150081-4681707 กำลังดำเนินการ 
2510 นายพิสิทธิ์   มากมูล 25 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000876009571 กำลังดำเนินการ 
2511 นายพิสิษฐ์   ณรงค์รักษ์ 96 ม.1 บ.ปางฮ่าง ซ.- ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501300876606033  กำลังดำเนินการ 
2512 นายพิเชษฐ์   หมูคำ 146/11 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
2513 นายพิเชษฐ์   ทิมทอง 35/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-5957540 กำลังดำเนินการ 
2514 นางสาวพีรณัฐ   วันแก้ว 374 ม.9 บ.ทุ่งปี้ ซ. ถ. ต. อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่ 503600613378018  กำลังดำเนินการ 
2515 นายพีรนนท์   ราชวัตร 59/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120083-7169967 กำลังดำเนินการ 
2516 นายพีรพงษ์   เทียนศิริ 61/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120087-4820187 กำลังดำเนินการ 
2517 นายพีรพล   เลิศสำอางค์ 114/81 ม.5 บ.แม่เหียะ ซ.0 ถ.0 ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000857064324 กำลังดำเนินการ 
2518 นายพีรพล   ดอกคำใต้ 46/30 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000918854358 กำลังดำเนินการ 
2519 นายพีระฉัตร   บัวสาย 50/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300821952347  กำลังดำเนินการ 
2520 นายพุฒิพงค์   ไชยกอง 98 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900843695336 กำลังดำเนินการ 
2521 นายพุฒิพงศ์   ดวงแก้ว 179/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
2522 นายพุฒิพงศ์   พวงมาลา 100/50 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000819980868  กำลังดำเนินการ 
2523 นายพุฒิพงศ์   สารมานิตย์ 8 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 กำลังดำเนินการ 
2524 นายพุทธฒิพร   สมศรี 147 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130กำลังดำเนินการ 
2525 นายพุทธันดร   มณีสุวรรณ 147 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000922097681  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394