รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2526 นายพุทธินรรณ์   กองวาจา 73 ม.04 บ.04 ซ. ถ. ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300954398301  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2527 นายพุทธิพงษ์   พรหมบุตร 61 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2528 นายพูลสวัสดิ์   มาเยอะ 4 ม.13 บ.สามัคคีใหม่ ซ.- ถ.- ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240กำลังดำเนินการ 
2529 นายฟาริด   นิลสมาน 9/9 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500-9194-11106  กำลังดำเนินการ 
2530 นายภคนันท์   จันทร์กมล 18 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300861274738  กำลังดำเนินการ 
2531 นายภคพณ   มณีโชติ 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
2532 นางสาวภควดี   คำทิพย์ 104/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 5800008138638787 กำลังดำเนินการ 
2533 นายภควัตร   ชัยแสน 81/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล5 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000086-9904604  กำลังดำเนินการ 
2534 นายภคินทร์   เชื่อมวงศา 19/232 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200835707690  กำลังดำเนินการ 
2535 นางสาวภรณ์ชนก   สมบัติวงศ์ชัย 208/521 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40000093-0099042 กำลังดำเนินการ 
2536 นางสาวภรณ์ทิพย์   กระต่ายอินทร์ 164 ม.3 บ.เชิงดอย ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200892284592  กำลังดำเนินการ 
2537 นางสาวภรพิลาลักษณ์   แสงสุข 175/5 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8048047 กำลังดำเนินการ 
2538 นายภราดร   โสมะภีร์ 145 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220089-0126824 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2539 นายภัคธร   ไชยเมือง 329/92 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 302800835451210 กำลังดำเนินการ 
2540 นางสาวภัณฑิรา   เชียงจันทร์ 361 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170084-7705155 กำลังดำเนินการ 
2541 นางสาวภัณฑิรา   หมุนเพ็ชร 77 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 842900857905884  กำลังดำเนินการ 
2542 นางสาวภัทรกัญญา   เตชะ 91/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220084-1748075  กำลังดำเนินการ 
2543 นายภัทรพงศ์   สุริณา 82 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300084843439  กำลังดำเนินการ 
2544 นางสาวภัทรพร   ดวงคำ 177 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600857255280 กำลังดำเนินการ 
2545 นายภัทรพล   ติณพันธุ์ 257/43 ม.4 บ.- ซ.- ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000097-3472169 กำลังดำเนินการ 
2546 นางสาวภัทรา   จินะสาม 18/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 571400918595884  กำลังดำเนินการ 
2547 นางสาวภัทราภรณ์   จ่าชวด 25 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130080-0207736 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2548 นางสาวภัศราพร   ขุนนา 181 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900886122553  กำลังดำเนินการ 
2549 นายภากร   หนูเนียม 10-10/1 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 151100919473679  กำลังดำเนินการ 
2550 นางสาวภาขวัญ   สีดาพาลี 4/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240083-69633134 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394