รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2601 นายรัชพล   ตาจันทร์ 271 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2602 นายรัฐธรรมนูญ   พนมการ 246 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900856942080 กำลังดำเนินการ 
2603 นายรัฐธรรมนูญ   ตุ้ยแก้ว 165 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270092-4600768 กำลังดำเนินการ 
2604 นายรัฐปัทม์   ศักดิ์นาวี 351 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230084-4421486  กำลังดำเนินการ 
2605 นายรัฐพล   แก้วอุดม 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 241400919944381 กำลังดำเนินการ 
2606 นายรัฐพล   ทองคล้าย 62 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2607 นายรัฐภูมิ   คงรัสโร 73/4 ม.- บ.- ซ.คุปตาสา ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-8485-31443  กำลังดำเนินการ 
2608 นางสาวรัตติยา   ปรีกมล 30/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 161500851741773  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2609 นายรัตนกร   วงษ์ช้าง 13 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300898061011  กำลังดำเนินการ 
2610 นายรัตนชัย   ใจกล้า 73 ม.4 บ.เด่นนางฟ้อน ซ. ถ. ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 54120  กำลังดำเนินการ 
2611 นางสาวรัตนพร   ชัยดิษฐอดุลย์ 39 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 841700936724169 กำลังดำเนินการ 
2612 นายรัตนสิทธิ์   เสนสัก 300/238 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000816811590  กำลังดำเนินการ 
2613 นางสาวรัตนา   ประสาทชัย 40/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190093-0318746 กำลังดำเนินการ 
2614 นางสาวรัตนากร   ยะอนันต์ 118 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120083-8660787  กำลังดำเนินการ 
2615 นางสาวรัตนาพร   พลูสวัสดิ์ 33/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.วิชิตภักดี ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000087-3641435 กำลังดำเนินการ 
2616 นางสาวรัตนาภรณ์   ชูคต 157/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2617 นางสาวรัตน์ติยากร   อวดผิว 41/1 ม.2 บ.แม่ทรายเงิน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140กำลังดำเนินการ 
2618 นายราเชนท์   จันทร์งาม 37/1 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130082352236  กำลังดำเนินการ 
2619 นางสาวราเชล   อรรควัตร์ 28/2 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000946809693  กำลังดำเนินการ 
2620 นางสาวรินทรทิพย์   ศรีประไพ 22/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2621 นางสาวรินนภา   เทพเดช 219 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170080-0056039 กำลังดำเนินการ 
2622 นางสาวรินรดา   ไชยเทพ 52/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220085-0346501 กำลังดำเนินการ 
2623 นางสาวรุจนุษา   เคียงวงศ์ 541/107 ม.- บ.- ซ.5 ถ.- ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000812357619  กำลังดำเนินการ 
2624 นางสาวรุจิกาญจน์   เอกกลาง 44/6 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2625 นายรุจิภาส   โอภาสพันธ์ 18 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000806747737 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385