รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2626 นางสาวมนัสพร   ราชเกษร 90/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
2627 นายมนัสวิน   ตันอุด 86 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300869120608 กำลังดำเนินการ 
2628 นางสาวมยุรี   จันกิ๋ว 74/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  กำลังดำเนินการ 
2629 นายมรกต   ทรงประสิทธิผล 116 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 551100884114653 กำลังดำเนินการ 
2630 นายมหาศาล   สมส่งกุล 198 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2631 นายมะซาบรี   มามุ 29/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2632 นางสาวมะลิวัลย์   สาระกูล 32 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180089-7591946 กำลังดำเนินการ 
2633 นางสาวมัลลิกา   ใจอารีย์ 9 ม.6 บ.บ้านคูเมือง ซ.- ถ.- ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110086587430 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2634 นายมานพกร   คงศิริ 10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000090-4288804 กำลังดำเนินการ 
2635 นายมานะ   อาจปักษา 35/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 701600815303231 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2636 นางสาวมาริสา   วัฒนรัตน์ 63 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180061-2211502 กำลังดำเนินการ 
2637 นางสาวมาลินา   แสนศรี 33 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 843500872671278 กำลังดำเนินการ 
2638 นายมาวิน   ดินไสว 25 ม.- บ.- ซ.7 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000098-4209741 กำลังดำเนินการ 
2639 นายมาวิน   บุญมี 35/104 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000094-0464158 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2640 นายมาวิน   มินศรี 50/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200625081248 กำลังดำเนินการ 
2641 นายมิตรไมตรี   ศุภวุฒิ 73 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 520000860014774 กำลังดำเนินการ 
2642 นางสาวมินตรา   อยู่นุ่ม 10/21 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210082-7656551 กำลังดำเนินการ 
2643 นางสาวมินตรา   แว่นหิน 25 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240082-2356973 กำลังดำเนินการ 
2644 นางสาวมินตรา   ผิวผุด 116/2 ม.4 บ.บ้านสัน ซ.- ถ.- ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 511700871963377 053506418 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2645 นางสาวมิรันตรี   ศรีสุวรรณ 48/4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100836970376  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2646 นายมูฮัมหมัด   บาฮะ 41/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 951200-9845-24338 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2647 นายมูฮัมหมัดอารีส   ตันหยงคายอ 109 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
2648 นายยงยศ   จิตตะคาม 475/5 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240090-4282745 กำลังดำเนินการ 
2649 นายยรรยง   ช่อบานเย็น 104 ม.00 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200817915364  กำลังดำเนินการ 
2650 นางสาวยลดา   ปัญญา 188/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120084-0425054 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396