รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2701 นายลิขิต   นิธิเกษมสมบัติ 175 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
2702 นายลี   แซ่ลี 152 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 082-1905329 กำลังดำเนินการ 
2703 นายวงค์นเรศ   ป้อมเสือ 1268 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000892479712 กำลังดำเนินการ 
2704 นายวงศกร   ปัญญาดวง 130 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270080-1202954 กำลังดำเนินการ 
2705 นายวชิรนนท์   กรรณิกา 288 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2706 นายวชิรวิชญ์   วงค์กรณ์ 49 ม.3 บ.บ้านท่าวังพร้าว ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200945715454  กำลังดำเนินการ 
2707 นายวชิราธร   พวงรัตน์ 211/30 ม.6 บ.สันโป่ง ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800993716589  กำลังดำเนินการ 
2708 นางสาววชิราลักษณ์   จักรคำ 71/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800866572722 กำลังดำเนินการ 
2709 นางสาววณิสรา   จันทบูรณ์ 131 ม.13 บ.- ซ. ถ.- ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210กำลังดำเนินการ 
2710 นางสาววนัสนันท์   ปรางค์โท้ 110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400810066367  กำลังดำเนินการ 
2711 นางสาววนิดา   สง่าพจมานพงศ์ 11/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100861836692 กำลังดำเนินการ 
2712 นางสาววนิดา   สิงห์คำ 173 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280095-7426040 กำลังดำเนินการ 
2713 นางสาววนิดา   บุญเกิดมา 21 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241500949091123 กำลังดำเนินการ 
2714 นายวรกันต์   ไชยวงค์ 9809 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300866592720  กำลังดำเนินการ 
2715 นางสาววรดนู   กันธิยะ 159 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300898805583 กำลังดำเนินการ 
2716 นายวรพงศ์   แก้วสนิท 31/353 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121500813089925 กำลังดำเนินการ 
2717 นายวรพงษ์   สุขฤดี 532/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100857211502 กำลังดำเนินการ 
2718 นายวรพงษ์   พรมโนนศรี 23 ม.08 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลางหมื่น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 460000984805581 กำลังดำเนินการ 
2719 นายวรพจน์   โกวงษ์ 37/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
2720 นายวรพล   พันธนี 106/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120098-3171986 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2721 นายวรภัทร   ต๋าฝั้น 115 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
2722 นายวรยุทธ   ศรีคร่ำ 153 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000853885106 กำลังดำเนินการ 
2723 นางสาววรรณกานต์   ถมทอง 109 ม.13 บ.สันติสุข ซ. ถ. ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56150  กำลังดำเนินการ 
2724 นางสาววรรณวิสา   หวังนุรักษ์ 6 ม.- บ.- ซ.- ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-824151252 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2725 นางสาววรรณวิสา   เศรษฐนาวา 8/56 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000848427229 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394