รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
251 เด็กชายณัฐกานต์   ปอสุวรรณ 20 ม.12 บ.บ้านในเมือง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
252 เด็กหญิงณัฐกานต์   ไชยยัง 62/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
253 เด็กชายณัฐกิตติ์   คำคนซื่อ 279 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160  กำลังดำเนินการ 
254 เด็กชายณัฐกิตติ์   สวนไพบูลย์ 147/10 ม.1 บ. - ซ. - ถ.ถนนพลีพัฒนา ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160081-3688075 074-385042 กำลังดำเนินการ 
255 เด็กชายณัฐกุล   โพธิ์รัตน์ 192 ม.3 บ.บ้านวังกกจาน ซ. ถ. ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180  กำลังดำเนินการ 
256 เด็กหญิงณัฐชยา   สายเครื่อง 177 ม.8 บ.กิ่วมื่น ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 510000931607249 กำลังดำเนินการ 
257 เด็กหญิงณัฐณิชา   หมิสัน 43 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 901500822627020 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
258 เด็กชายณัฐดนัย   อูดี 629 ม.4 บ.บ้านตะโล๊ะใส ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
259 นายณัฐดนัย   นนทะวงษา 133 ม.9 บ.บ้านหนองแวง ซ.- ถ.- ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
260 เด็กชายณัฐนนท์   แย้มศีล 137 ม.2 บ.หนองน้อย ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
261 นายณัฐนันท์   หวันสู 28 ม.14 บ.บ้านหลอมปืน ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
262 เด็กชายณัฐพงศ์   สุติก 7 ม.13 บ.บ้านทุ่งพัฒนา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
263 เด็กชายณัฐพงศ์   พระแท่น 34/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
264 เด็กชายณัฐพงษ์   เจริญรวย 65 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 211600882172214  กำลังดำเนินการ 
265 เด็กชายณัฐพนธ์   หมาดหีม 93/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
266 เด็กชายณัฐพร   สายมี 333/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
267 นายณัฐพล   หมื่นทุ่งวารี 639 ม.4 บ.บ้านควนใหญ่ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
268 เด็กชายณัฐพล   ชาญการ 20/3 ม.1 บ.ห้วยยายพรหม ซ.- ถ.- ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  กำลังดำเนินการ 
269 เด็กชายณัฐพล   ศรีพูนพัน 204/58 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
270 เด็กชายณัฐพล   สมสวย 98 ม.5 บ.คำครั่ง ซ. ถ. ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
271 เด็กชายณัฐพล   บุญชาญ 81 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
272 เด็กชายณัฐพล   ฟูมะเฟือง 343/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000093-1308432  กำลังดำเนินการ 
273 เด็กชายณัฐพล   กองใจ 182 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
274 เด็กหญิงณัฐภรณ์   มาแปะ 48 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120098-0799363 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
275 เด็กชายณัฐภัทร   พานิช 327 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110092-0723614 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388