รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2751 นางสาววราภรณ์   แซ่เฮอ 136 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280088-4239198 กำลังดำเนินการ 
2752 นายวรายุทธ   พรหมธิ 250 ม.6 บ.- ซ.- ถ. ต. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 572600848105604  กำลังดำเนินการ 
2753 นายวรายุทธ   โพธิ์คำ 129 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180087-8210394 กำลังดำเนินการ 
2754 นายวรายุทธ   แสงโรจน์ 31/9 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 221600806010429  กำลังดำเนินการ 
2755 นายวรายุทธ   ศรีวะรา 213 ม.2 บ.บ้านตั้งข้าว ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2756 นายวรายุส   ทั่งทอง 78/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110087-1482198 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2757 นางสาววรารัตน์   เลิศกิตติวัฒนกุล 46 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110086-0212967  กำลังดำเนินการ 
2758 นายวริทธิพล   คิดอ่าน 28/30 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200871910153  กำลังดำเนินการ 
2759 นางสาววริยาภรณ์   เจริญชัยวราศรี 15/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
2760 นายวรุฒ   โตคำนุช 117/51 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200867847946  กำลังดำเนินการ 
2761 นายวรุฒม์   แซ่โซ้ง 59 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180  กำลังดำเนินการ 
2762 นายวรโชติ   โอชเชย 211/4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200810336844 กำลังดำเนินการ 
2763 นางสาววลีรัตน์   ไวยกรรณ์ 12/5 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200922673078  กำลังดำเนินการ 
2764 นายวศิน   นวลสมศรี 271 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ลำทับ-สินปุน ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 811200872682549  กำลังดำเนินการ 
2765 นายวศิน   ก๋ามา 281 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120กำลังดำเนินการ 
2766 นายวสันต์   ปินคำ 45 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700932320622 กำลังดำเนินการ 
2767 นายวสันต์   ปัญญาเก่ง 24 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700861155218 กำลังดำเนินการ 
2768 นายวสันต์   เรื่องเวหา 17 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 182100859461667  กำลังดำเนินการ 
2769 นายวสันต์   โควกุน 30 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200874838132  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2770 นายวัชนะพล   โชคพารุ่งเรือง 116 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
2771 นายวัชรพงศ์   หอวิมาลย์ 67/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500819610276 กำลังดำเนินการ 
2772 นายวัชรพงศ์   สีคำแท้ 15 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220086-1526643,081-7592386 กำลังดำเนินการ 
2773 นายวัชรพงศ์   ฟูแสง 19 ม.14 บ.สันป่างิ้ว ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2774 นายวัชรพล   ตาไฝ 110/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100857155759 กำลังดำเนินการ 
2775 นายวัชรพล   หัสชัย 54/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180081-5401247  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392