รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2751 นางสาววรรณวิสา   เศรษฐนาวา 8/56 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000848427229 กำลังดำเนินการ 
2752 นางสาววรรณศิริ   นิสกุล 46/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300828013381  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2753 นางสาววรรณา   เมียเชกู่ 472 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 571800844857699  กำลังดำเนินการ 
2754 นางสาววรรณา   สุขขีไวย์ 534/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200867769701  กำลังดำเนินการ 
2755 นางสาววรรณิศา   บริบูรณ์ 40 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 502800882511833 กำลังดำเนินการ 
2756 นางสาววรรณเพ็ญ   บุญพรหม 49/169 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
2757 นายวรรธนะ   คำมณเทียร 110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800828934457 กำลังดำเนินการ 
2758 นางสาววรลักษณ์   อยู่ถาวร 123 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100956197232 กำลังดำเนินการ 
2759 นางสาววรวรรณ   แซ่ว่าง 191/70 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000931340460 กำลังดำเนินการ 
2760 นายวรวรรษ   สุขศรี 10/414 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000835789068  กำลังดำเนินการ 
2761 นายวรวิช   ธรรมสุข 71 ม.0 บ.ช้างเผือก ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300053215061  กำลังดำเนินการ 
2762 นายวรวิทย์   มานะจิตร 31 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 52110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2763 นายวรวิทย์   จิตปลื้ม 85 ม.8 บ.คือเวียง ซ.- ถ. ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2764 นายวรวิทย์   สร้อยทอง 125 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300845685276  กำลังดำเนินการ 
2765 นางสาววรษร   เจริญสุข 190 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 842200828187093  กำลังดำเนินการ 
2766 นายวรสิทธิ์   ฉันสอน 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2767 นายวรัญชัย   หารุคำจา 12/8 ม.10 บ.แม่ออน ซ.0 ถ.0 ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300815941652 กำลังดำเนินการ 
2768 นางสาววรัญญา   ปันเตจ๊ะ 169/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300855991326 กำลังดำเนินการ 
2769 นางสาววรัญญา   สุขสีดา 78/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
2770 นายวรากร   เรือนใส 60/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300884022619  กำลังดำเนินการ 
2771 นายวรากร   วีระเศรษกุล 35/3 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600891367100  กำลังดำเนินการ 
2772 นายวราดร   เตชะตุ้ย 127 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100821808071 กำลังดำเนินการ 
2773 นายวราดล   สารเก่ง 127 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2774 นายวรานนท์   ธรรมหนองพอก 33/1 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600867963890  กำลังดำเนินการ 
2775 นายวราพล   วรรณรัตน์ 107 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่ 501600869119794  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396