รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2801 นายวัชรพล   ต้านคือ 146 ม.3 บ.แม่สา ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180089269834 กำลังดำเนินการ 
2802 นายวัชระ   โม้ทอง 59 ม.4 บ.เสาไห้ ซ. ถ. ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 121700930053481  กำลังดำเนินการ 
2803 นายวัชระ   ใจดี 124/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2804 นายวัชระพงษ์   ออนสา 114 ม.4 บ.ห้วยน่าน ซ. ถ. ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 572300873615022  กำลังดำเนินการ 
2805 นายวัชระพล   เป็งเขียว 21/1 ม.12 บ.ยุหว่า ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200884342954  กำลังดำเนินการ 
2806 นายวัชรากร   คำต่อม 122 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 581100899540854  กำลังดำเนินการ 
2807 นายวัชรากร   โพธิ์นคร 21 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600818092643  กำลังดำเนินการ 
2808 นางสาววัชราภรณ์   วรภัณฑ์วิเชษฐ์ 149-151 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000848063035  กำลังดำเนินการ 
2809 นายวัชรินทร์   เจียมพล 56/82 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000897013676 กำลังดำเนินการ 
2810 นายวัชรินทร์   พยัคฆา 9849 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
2811 นางสาววัชรินทร์   ทานะมัย 80 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
2812 นางสาววัชรี   หลวงพันธ์ 52 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120061-3144199 กำลังดำเนินการ 
2813 นายวัฒนพันธ์   เตียมงาม 83/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000844832651  กำลังดำเนินการ 
2814 นายวัฒนะ   ราชพิบูลย์ 227 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
2815 นายวัฒนา   คีรีไพรศาล 62/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.- อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  กำลังดำเนินการ 
2816 นายวัฒนา   แสงสว่าง 16/1 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100822381067  กำลังดำเนินการ 
2817 นายวันชนะ   สีกรด 22 ม.4 บ.- ซ. ถ.พนม-ทับปุด ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250087-2651893  กำลังดำเนินการ 
2818 นายวันชนะ   ต่อมตู้ 176/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000998232876 กำลังดำเนินการ 
2819 นางสาววันดี   ชาติภูมิตระกุล 130 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130084-7015697 กำลังดำเนินการ 
2820 นางสาววันทนี   ประกลม 39/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000850963677 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2821 นายวันยูสรี   อับดุลรอมัน 34/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140089-869-5865 กำลังดำเนินการ 
2822 นางสาววันวิสา   โสนนอก 27/2 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140กำลังดำเนินการ 
2823 นางสาววันวิสา   สพานแก้ว 118 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130086-0489674 กำลังดำเนินการ 
2824 นายวันเฉลิม   อุ่นเสนีย์ 30/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 1827009249660633  กำลังดำเนินการ 
2825 นายวานิชสันต์   ไกรทอง 54/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาลสาย ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120092-6568680 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396