รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2801 นายวายุ   ชูศักดิ์ 95/1 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
2802 นางสาววาสนา   กลมกูล 140 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400871835730  กำลังดำเนินการ 
2803 นางสาววาสนา   เทียมเมือง 40/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240082-2632398 กำลังดำเนินการ 
2804 นางสาววาสนา   ทิพย์ประเสริฐ 150 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
2805 นางสาววาสนา   วงษ์ยืน 406 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100616042007 กำลังดำเนินการ 
2806 นายวิกรานต์   ตันติโภคา 415 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300815704952  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2807 นางสาววิกานดา   ผาแอ 128 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240098-3326850 กำลังดำเนินการ 
2808 นายวิชชากร   จินตนา 225/217 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000894297120  กำลังดำเนินการ 
2809 นายวิชา   แซ่ว่า 97 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310090-7609070 กำลังดำเนินการ 
2810 นายวิชากรณ์   มีบุตรดี 47 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600925477140  กำลังดำเนินการ 
2811 นายวิชาญวิทย์   สีนาค 114 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120กำลังดำเนินการ 
2812 นางสาววิชุดา   บุญเลิศ 90 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140กำลังดำเนินการ 
2813 นายวิทยา   ตาคำ 121/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000842213455 กำลังดำเนินการ 
2814 นายวิทยา   สนั่นรัมย์ 22 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 10801070113  กำลังดำเนินการ 
2815 นายวิทยา   เผ่าตัน 140 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2816 นายวิทวัส   ก่อนธรรม 37 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140กำลังดำเนินการ 
2817 นายวิทวัส   วาณิชประดิษฐ์ 5 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700823881733 กำลังดำเนินการ 
2818 นายวิทวัส   เจริญ 115/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200806786196 กำลังดำเนินการ 
2819 นายวิทวัส   หวานใจ 13 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 521700845235944 กำลังดำเนินการ 
2820 นายวิทวัส   อารีพิทักษ์ 126 ม.6 บ.ปางค่าเหนือ ซ. ถ. ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140  กำลังดำเนินการ 
2821 นายวิทวินท์   จันทิมา 85 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 56150กำลังดำเนินการ 
2822 นายวินัย   มณีสาย 86 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2823 นายวิภพ   เรืองโรจน์ชัย 345 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คีีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160กำลังดำเนินการ 
2824 นางสาววิภา   เเสงประกาย 78/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 161500924522841  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2825 นางสาววิภาดา   บุญศรีพร้า 10 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงพระบรมมหาราชวัง อ.เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392