รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2876 นายวีรภัทร   ปรีชาพจน์ 85/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300929381174  กำลังดำเนินการ 
2877 นายวีรยุทร   นวลนิ่ม 17/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000838617148 053115180 กำลังดำเนินการ 
2878 นายวีรวัฒน์   กิตติวาณิชย์ 225 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170083-5798927 กำลังดำเนินการ 
2879 นายวีรวัฒน์   ราชวงษ์ 113/21 ม.1 บ.- ซ.- ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000993091505 กำลังดำเนินการ 
2880 นายวีรวัฒน์   แก้วเทพ 68 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
2881 นายวีรศักดิ์   สุปินบุตร 29/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 842100884508937  กำลังดำเนินการ 
2882 นายวีรสัณห์พงศ์   ตรีโชติ 26/1 ม.01 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181900906375542  กำลังดำเนินการ 
2883 นายวีระชัย   รัตนภมรสุข 187 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200871827076 กำลังดำเนินการ 
2884 นายวีระชัย   บุญสูง 76 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501410873651480 กำลังดำเนินการ 
2885 นายวีระยุทธ์   เครือซาว 39 ม.6 บ.สันผีเสื้อ ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000962860595  กำลังดำเนินการ 
2886 นายวีระศักดิ์   แซ่ย่าง 9849 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180  กำลังดำเนินการ 
2887 นายวีระศักดิ์   ศิลาจิ๋ว 259 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000936923380 กำลังดำเนินการ 
2888 นายวีร์วิน   รวิสุตตานนท์ 174/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190086-5080686 กำลังดำเนินการ 
2889 นายวุฒิชัย   ลำดวน 106 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85130  กำลังดำเนินการ 
2890 นายวุฒิชัย   ตรีบุตร 106 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100632385567  กำลังดำเนินการ 
2891 นายวุฒินันท์   บุญปั๋น 116 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
2892 นายวุฒิภัทร   จางวาง 250/299 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230092-7840463 กำลังดำเนินการ 
2893 นางสาวศตพร   ยาวุฒิ 116 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400844845128  กำลังดำเนินการ 
2894 นายศตวรรษ   ปัญญามูล 189 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
2895 นายศตวรรษ   ดวงสุวรรณ์ 142 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
2896 นางสาวศนิวรรณ   ดีมงคล 65 ม.6 บ.ศรีทรายมูล ซ.3 ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100855227509 053854197 กำลังดำเนินการ 
2897 นายศรรวริศ   จิตตาดู 26/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600892665499  กำลังดำเนินการ 
2898 นายศรราม   ปงลังกา 333 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160081-7065235 กำลังดำเนินการ 
2899 นางสาวศรัญญา   ม่วงดี 41 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 241500871405741 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2900 นายศรัณญู   อิ่นแก้ว 78 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200895565731 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396