รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
2926 นายศิริเฉลิม   ศรีวงค์ 58/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000998183963  กำลังดำเนินการ 
2927 นายศิลปิน   โกกระธรรม 106 ม.- บ.- ซ. ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100088-2606032 กำลังดำเนินการ 
2928 นายศิลป์ชัย   กุยคำ 55 ม.0 บ.หายยา ซ. ถ. ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000846141286  กำลังดำเนินการ 
2929 นายศิวกร   อารีหนู 74 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000892676265 กำลังดำเนินการ 
2930 นายศิวกร   ไพศาลคีรีมาศ 64 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400800321758  กำลังดำเนินการ 
2931 นายศิวกร   กาบจันทร์ 168/3 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
2932 นายศิวกร   ยอดบุรุษ 50/1 ม.04 บ.- ซ. ถ. ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300845559135  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
2933 นายศิวพร   มหาวงษ์ 46 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 132600971046014  กำลังดำเนินการ 
2934 นางสาวศิศินา   กันทปิก 401/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100866732821  กำลังดำเนินการ 
2935 นางสาวศุจินทรา   เปรียบปราง 21 ม.- บ.- ซ.2 ถ.ระแกง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100085-2752626 กำลังดำเนินการ 
2936 นายศุภกร   ภู่เจริญ 3/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000823908749  กำลังดำเนินการ 
2937 นายศุภกร   ฮิโรยาซุ 115/364 ม.2 บ.สันโป่ง ซ. ถ. ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800819608957  กำลังดำเนินการ 
2938 นายศุภกร   ทับอุดม 253 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2939 นายศุภกร   บุตรสมศรี 306/48 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 120100837505198  กำลังดำเนินการ 
2940 นายศุภกิตติ์   แสวงผล 148 ม.20 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120097-9719798 กำลังดำเนินการ 
2941 นายศุภชัย   มาเยอะ 184 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000193-1960356 กำลังดำเนินการ 
2942 นายศุภชัย   บัวเจริญ 8/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100868480455 กำลังดำเนินการ 
2943 นายศุภชาย   ปันชัย 193/85 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000850389065  กำลังดำเนินการ 
2944 นายศุภชีพ   ทรงสวัสดิ์วงศ์ 20/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160088-4191431 กำลังดำเนินการ 
2945 นายศุภนิมิต   ใจกัน 40/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
2946 นายศุภปัญญา   บุญช่วย 22 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 กำลังดำเนินการ 
2947 นายศุภวิชญ์   ภู่พนมภูมิ 73/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300850917980 กำลังดำเนินการ 
2948 นายศุภวิชญ์   ธนาพรไพศาล 176/17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800899981874 กำลังดำเนินการ 
2949 นายศุภสัณห์   มิเดร์ 46/7 ม.9 บ.- ซ. ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000810964815  กำลังดำเนินการ 
2950 นางสาวศุภาพร   อิ่มเดชา 109/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800895593165  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394