รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
276 เด็กชายณัฐพล   ชาญการ 20/3 ม.1 บ.ห้วยยายพรหม ซ.- ถ.- ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  กำลังดำเนินการ 
277 เด็กชายณัฐพล   ศรีพูนพัน 204/58 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
278 เด็กชายณัฐพล   สมสวย 98 ม.5 บ.คำครั่ง ซ. ถ. ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
279 เด็กชายณัฐพล   บุญชาญ 81 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
280 เด็กชายณัฐพล   ฟูมะเฟือง 343/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000093-1308432  กำลังดำเนินการ 
281 เด็กชายณัฐพล   กองใจ 182 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
282 เด็กหญิงณัฐภรณ์   มาแปะ 48 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120098-0799363 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
283 เด็กชายณัฐภัทร   พานิช 327 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110092-0723614 กำลังดำเนินการ 
284 เด็กชายณัฐภัทร   สุขพลอย 52 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
285 เด็กชายณัฐวัฒน์   น่าฮู่ 228 ม.9 บ.บ้านป่าฝาง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
286 เด็กชายณัฐวัฒน์   แหวนทองคำ 102/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
287 เด็กชายณัฐวัตร   สิทธิเดช 30 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
288 เด็กชายณัฐวัตร   ผมเงิน ึ7 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150  กำลังดำเนินการ 
289 เด็กชายณัฐวุฒิ   ชุมแสง 44/1 ม.6 บ.ทุ่งขมิ้น ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120084-3002490 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
290 เด็กชายณัฐวุฒิ   บูเก็ม 38 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
291 เด็กชายณัฐวุฒิ   หลงหัน 204 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
292 เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีโพธิ์ช้าง 4 ม.4 บ.ท่าพุทรา ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
293 เด็กชายณัฐวุฒิ   เมียนเพชร 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
294 เด็กชายณัฐวุฒิ   เล็กประดับ 59/105 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100871592676  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
295 เด็กชายณัฐวุฒิ   บัวตูม 71/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000032-365125 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
296 เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขสวัสดิ์ ุ62 ม.9 บ.คำนกกก ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210กำลังดำเนินการ 
297 เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วดี 178 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
298 นายณัฐวุฒิ   โอทาตะวงค์ 221 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
299 เด็กชายณัฐวุธต์   วงค์อาหมัด 103/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
300 เด็กหญิงณัทกร   คุณนาลาส 40 ม.12 บ.บัวงาม ซ. ถ. ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396