รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3001 นายสัญปกรณ์   ธัญศิระวงศ์ธร 200/10 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
3002 นายสัทพงศ์   เวียงลอ 154 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150กำลังดำเนินการ 
3003 นายสันติ   สุวาท 9/1 ม.07 บ.- ซ. ถ. ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 181600813291549  กำลังดำเนินการ 
3004 นายสันติ   สายกระสุน 62 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000084-73858961 กำลังดำเนินการ 
3005 นายสันติ   ดวงพันธ์ 25 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3006 นายสันติสุข   ภูผาอารักษ์ 262 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700856213607  กำลังดำเนินการ 
3007 นายสันติสุข   สังวาลย์รัตน์ 11 ม.08 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 132100804233281  กำลังดำเนินการ 
3008 นายสานิตย์   จีนคล้ำ 147 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260  กำลังดำเนินการ 
3009 นางสาวสายธาร   สองวิหค 7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.ทรายแก้ว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
3010 นางสาวสายธาร   ชุดใหญ่ 42/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 221600904723043  กำลังดำเนินการ 
3011 นางสาวสายธาร   สมศักดิ์ 183 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3012 นางสาวสายฝน   ยืนมาก 86 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230061-3473436 กำลังดำเนินการ 
3013 นางสาวสายสุนีย์   ไชยพลี 150 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120085-6157882  กำลังดำเนินการ 
3014 นายสาริน   ประทุมมาศ 179/45 ม.- บ.- ซ.- ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3015 นางสาวสาลินี   ไชยสุวรรณ 16 ม.- บ.- ซ.ตรอกวัดโพธิ์ ถ. ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000083-9672169 กำลังดำเนินการ 
3016 นางสาวสาวิตรี   บุญตอม 146 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290084-3667404 กำลังดำเนินการ 
3017 นางสาวสาวิตรี   ปัญญารัตน์ 72 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 502500855240116 กำลังดำเนินการ 
3018 นายสิทธิกร   เรือนมณี 155/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800894326141  กำลังดำเนินการ 
3019 นายสิทธิกร   ช้างเนียม 62/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-8203548 กำลังดำเนินการ 
3020 นายสิทธิกร   สุมาลัย 60 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110087-1141320  กำลังดำเนินการ 
3021 นายสิทธิกานต์   จันทร์ใส 11/3 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 กำลังดำเนินการ 
3022 นายสิทธิชัย   นาคสิงห์ 45/2 ม.3 บ.แม่ริม ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800921033778  กำลังดำเนินการ 
3023 นายสิทธิชัย   ไทยทอง 35/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
3024 นายสิทธิชัย   ถาวรทัศน์ 79/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120082-2329288 กำลังดำเนินการ 
3025 นายสิทธิชัย   ใจอารีย์ 249 ม.04 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300852531139 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392