รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3001 นายสมพร   สุปินบุตร 87 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 811400908715155  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3002 นายสมพล   สันติชัยกุล 184/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-7688172 กำลังดำเนินการ 
3003 นายสมยศ   วังจินดา 60/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140กำลังดำเนินการ 
3004 นายสมรักษ์   ยอดเมือง 26 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000983395095  กำลังดำเนินการ 
3005 นายสมรักษ์   มาลัยศรีรัตนา 157/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110084-72619313 กำลังดำเนินการ 
3006 นายสมศักดิ์   ใจสนอง 10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140กำลังดำเนินการ 
3007 นายสมศักดิ์   แซ่ท้าว 141 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280082-8830780 กำลังดำเนินการ 
3008 นายสมศักดิ์   ทิพย์ยา 5/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700959247760  กำลังดำเนินการ 
3009 นางสาวสมหมาย   อินต๊ะ 00 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210085-5255601 กำลังดำเนินการ 
3010 นายสยมภู   สุเปง 10/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200826177934  กำลังดำเนินการ 
3011 นายสรนันท์   สร้อยวัน 682/3 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300817441249  กำลังดำเนินการ 
3012 นายสรรชัย   จะชี 151 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170กำลังดำเนินการ 
3013 นายสรศักดิ์   ทองวิเศษ 46 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 80000  กำลังดำเนินการ 
3014 นายสรสิช   ถาริยะ 64/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 503400992951465  กำลังดำเนินการ 
3015 นายสราวุธ   ศรีนวลตา 57 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120082-6113910 กำลังดำเนินการ 
3016 นายสราวุธ   น้ำแก้ว 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3017 นายสราวุธ   อินทวัฒน์ 67 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3018 นางสาวสลิลทิพย์   สายวังจิต 45 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 511800873047323  กำลังดำเนินการ 
3019 นายสหพันธ์   จันทาพูน 2/11/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000894323513 กำลังดำเนินการ 
3020 นายสหรัฐ   เก่งทันการ 250/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-1180240 กำลังดำเนินการ 
3021 นายสหรัฐ   อำนวยชัย 100 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 กำลังดำเนินการ 
3022 นายสหรัตน์   คนฉลาด 13 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กำลังดำเนินการ 
3023 นายสหฤษฎ์   ปานอำพันธ์ 44/2 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 221600811516495  กำลังดำเนินการ 
3024 นายสหัสวรรษ   ศรีมันตะ 29 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
3025 นายสหัสวรรษ   แสนสุข 99/40 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100888842131  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396