รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3101 นายสุเทพ   มีนาคุ้ม 54 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8079501 กำลังดำเนินการ 
3102 นายสุเมธ   วิทักขะ 81 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000867732675  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3103 นายสุไลมาน   ยานา 42 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
3104 นายสเตฟาน   ดัมม์ 107 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100818811463 กำลังดำเนินการ 
3105 นางสาวสโรชา   วิมาลา 88/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500988853398  กำลังดำเนินการ 
3106 นางสาวหทัยกาญจน์   อินทรัตน์ 84/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700822208674 กำลังดำเนินการ 
3107 นางสาวหทัยชนก   ปริตตา 1/1 ม.5 บ.+ ซ.- ถ.- ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100899500798 กำลังดำเนินการ 
3108 นางสาวหทัยชนก   ไสลจักร์ 52/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110กำลังดำเนินการ 
3109 นางสาวหทัยพันธ์   ศรีจันทร์ 47 ม.5 บ.- ซ.3 ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110090-1455048 กำลังดำเนินการ 
3110 นายหนึ่ง   แซ่เล้า 57/101 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8086238,081-2918121 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3111 นางสาวหนึ่งฤทัย   วงศ์เมอะ 275 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800865431286  กำลังดำเนินการ 
3112 นางสาวหนึ่งฤทัย   บันดิษ 91/8 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3113 นางสาวหฤทชญา   แผ้วชำนาญ 85/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800824224054 กำลังดำเนินการ 
3114 นางสาวหฤทัย   เทียนขาว 89 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3115 นายหัสวรรษ   ธรรมวรรณ์ 34 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
3116 นายอณัฐฌา   ตาแก้ว 48/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000898536776 กำลังดำเนินการ 
3117 นายอดิศร   ศรีมี่ 638 ม.ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ 571300804916168  กำลังดำเนินการ 
3118 นายอดิศร   ยิ่งยง 270 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 502800857220530  กำลังดำเนินการ 
3119 นายอดิศร   ภูถมดี 73 ม.9 บ.นาตาล ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900849045684 กำลังดำเนินการ 
3120 นายอดิศักดิ์   หล้าสุรินทร์ 30 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500871933068 กำลังดำเนินการ 
3121 นายอดิศักดิ์   เรือนเพชร 74 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600861147827 กำลังดำเนินการ 
3122 นายอดิศักดิ์   เบ้าลี 37 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 401700884099409 กำลังดำเนินการ 
3123 นายอดิศักดิ์   แซ่หยาง 651/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100810202642 กำลังดำเนินการ 
3124 นายอดิศักดิ์   พุ่มวันเพ็ญ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-5991875 กำลังดำเนินการ 
3125 นายอดิศักดิ์   ทองแดง 99 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150084-9281702 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384