รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3101 นายสุพโชค   ธนูคำ 139 ม.8 บ.- ซ.ศรีสุขพัฒนา ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-9130707 กำลังดำเนินการ 
3102 นางสาวสุภชา   สมศรี 84 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 087-9943675 กำลังดำเนินการ 
3103 นางสาวสุภมาศ   พรหมณี 109/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000814815768 กำลังดำเนินการ 
3104 นางสาวสุภัทตา   เลาลี 101/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130088-4232933 กำลังดำเนินการ 
3105 นางสาวสุภัทรตรา   ขุนทอง 50/2 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000923870267 กำลังดำเนินการ 
3106 นางสาวสุภัทรา   แสนสุรินทร์ 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000857234659  กำลังดำเนินการ 
3107 นางสาวสุภัทรา   ยอดวงค์ 005/1 ม.1 บ.ค่ายขุณเณร ซ.4 ถ.แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800821305316  กำลังดำเนินการ 
3108 นางสาวสุภาณี   ท้วมเลี้ยง 3/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100801072379  กำลังดำเนินการ 
3109 นางสาวสุภานัน   ชูนราทิพย์ 1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000844909760  กำลังดำเนินการ 
3110 นางสาวสุภาพร   แซ่ลี 21/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000933498769 กำลังดำเนินการ 
3111 นางสาวสุภาพร   ธีวงษ์ 119 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-9128310 กำลังดำเนินการ 
3112 นางสาวสุภาพร   เจริญพร 95 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190086-5401733 กำลังดำเนินการ 
3113 นางสาวสุภาพร   เชียงนา 82 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000851341261  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3114 นางสาวสุภาภรณ์   ปิติ 124/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000080-1205756 กำลังดำเนินการ 
3115 นางสาวสุภาวดี   ถาแก้ว 167 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400812352250  กำลังดำเนินการ 
3116 นางสาวสุภาวดี   ก่ำแก้ว 24/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000818814908  กำลังดำเนินการ 
3117 นางสาวสุภาวดี   ธัญรส 42 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180  กำลังดำเนินการ 
3118 นายสุภิชาติ   เปียคำ 100/1 ม.03 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000861575068 กำลังดำเนินการ 
3119 นางสาวสุภิญา   โมงนาที 90 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 180000819464699  กำลังดำเนินการ 
3120 นายสุภเดช   ฉายหุ่น 16/1 ม.8 บ.- ซ. ถ.เลียบคลอง12 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 12170099-753149  กำลังดำเนินการ 
3121 นางสาวสุมาลี   แซ่มัว 131 ม.95 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180091-3073435 กำลังดำเนินการ 
3122 นายสุรชัย   ออแต๋ 470 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 571700913080488 กำลังดำเนินการ 
3123 นายสุรชัย   ราษฎร์บำรุงไพร 89 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100860806724 กำลังดำเนินการ 
3124 นายสุรชัย   เลิศวรพล 428/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงดาว อ.เชียงดาง จ.เชียงใหม่ 501700810233262  กำลังดำเนินการ 
3125 นายสุรชาติ   วิศาสตร์ 64 ม.9 บ.ป่าแดด ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000970586493  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394