รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3126 นายสุรชาติ   วิศาสตร์ 64 ม.9 บ.ป่าแดด ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000970586493  กำลังดำเนินการ 
3127 นายสุรพงษ์   จะทอ 14/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330  กำลังดำเนินการ 
3128 นายสุรพงษ์   ประเสริฐเดช 20 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000083-8175404 กำลังดำเนินการ 
3129 นายสุรพรชัย   ใบจำปี 47/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 160000868063839 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3130 นายสุรศักดิ์   มาฆะชุดา 99/83 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130090-9518578 กำลังดำเนินการ 
3131 นายสุริยงค์   เสาร์เมืองทอง 256/251 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300831534951  กำลังดำเนินการ 
3132 นายสุริยะ   จันทร์น้อย 6/2 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
3133 นายสุริยัน   ดวงแก้ว 147 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500979468739  กำลังดำเนินการ 
3134 นายสุริยา   อาดอ 127 ม.09 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170093-2634127 กำลังดำเนินการ 
3135 นายสุริยา   แตงหอย 34 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 141100890871321  กำลังดำเนินการ 
3136 นางสาวสุรีนันท์   สารเชื้อ 72 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000090-4726210  กำลังดำเนินการ 
3137 นางสาวสุรีรัตน์   คำเป็ง 117/25 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100080-6771644 กำลังดำเนินการ 
3138 นายสุรเชษฐ   ไชยมหา 129 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200888811886 กำลังดำเนินการ 
3139 นายสุรเดช   ไชยมงคล 81 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
3140 นางสาวสุวณี   สายอุ่นเรือน 68/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130085-8709691 กำลังดำเนินการ 
3141 นางสาวสุวพิชญ์   แปงคำ 113/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120094-1930802 กำลังดำเนินการ 
3142 นายสุวรรณ   นิลคำ 23 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200896324556  กำลังดำเนินการ 
3143 นายสุวรรณ   งามทรัพย์ 574 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700810235888  กำลังดำเนินการ 
3144 นางสาวสุวรรณา   บัวเรือง 10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120091-8732482 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3145 นางสาวสุวัจนี   สุภาการ 81/2 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290  กำลังดำเนินการ 
3146 นายสุวัฒนา   สิงห์ทอง 123/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120042-5095076 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3147 นายสุวัฒน์   เปลี่ยนระฤก 56 ม.02 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300865373686  กำลังดำเนินการ 
3148 นายสุวัฒน์   ช้างร้อง 25 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150080-0188915 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3149 นายสุวิทย์   ธรรมคุตติ 7/1 ม.07 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120กำลังดำเนินการ 
3150 นายสุเทพ   ฐิตินันท์ศรกุล 4/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 581500835745516 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392