รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3126 นางสาวหทัยพันธ์   ศรีจันทร์ 47 ม.5 บ.- ซ.3 ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110090-1455048 กำลังดำเนินการ 
3127 นายหนึ่ง   แซ่เล้า 57/101 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-8086238,081-2918121 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3128 นางสาวหนึ่งฤทัย   วงศ์เมอะ 275 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800865431286  กำลังดำเนินการ 
3129 นางสาวหนึ่งฤทัย   บันดิษ 91/8 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3130 นางสาวหฤทชญา   แผ้วชำนาญ 85/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800824224054 กำลังดำเนินการ 
3131 นางสาวหฤทัย   เทียนขาว 89 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3132 นายหัสวรรษ   ธรรมวรรณ์ 34 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
3133 นายอณัฐฌา   ตาแก้ว 48/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000898536776 กำลังดำเนินการ 
3134 นายอดิศร   ศรีมี่ 638 ม.ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ 571300804916168  กำลังดำเนินการ 
3135 นายอดิศร   ยิ่งยง 270 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 502800857220530  กำลังดำเนินการ 
3136 นายอดิศร   ภูถมดี 73 ม.9 บ.นาตาล ซ.- ถ.- ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900849045684 กำลังดำเนินการ 
3137 นายอดิศักดิ์   หล้าสุรินทร์ 30 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500871933068 กำลังดำเนินการ 
3138 นายอดิศักดิ์   เรือนเพชร 74 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 503600861147827 กำลังดำเนินการ 
3139 นายอดิศักดิ์   เบ้าลี 37 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 401700884099409 กำลังดำเนินการ 
3140 นายอดิศักดิ์   แซ่หยาง 651/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 501100810202642 กำลังดำเนินการ 
3141 นายอดิศักดิ์   พุ่มวันเพ็ญ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120086-5991875 กำลังดำเนินการ 
3142 นายอดิศักดิ์   ทองแดง 99 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150084-9281702 กำลังดำเนินการ 
3143 นายอดิศักดิ์   ตำเมือง 206/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300831816426  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3144 นายอดุลวิทย์   สายคำ 184 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800801837029  กำลังดำเนินการ 
3145 นายอดุลวิทย์   วันดี 48/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000835668035  กำลังดำเนินการ 
3146 นางสาวอทิตยา   ถิ่นหนองจิก 27/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
3147 นายอธิคม   แสงสว่าง 12/3 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3148 นายอธินันท์   ชัยวงศ์ 246/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3149 นายอธิป   บุญประเสริฐ 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000883951990  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3150 นายอนพัช   ทรงพรวานิชย์ 74/124 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000087-8639246 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388