รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3176 นายอดิศักดิ์   ทองแดง 99 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150084-9281702 กำลังดำเนินการ 
3177 นายอดิศักดิ์   ตำเมือง 206/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300831816426  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3178 นายอดุลวิทย์   สายคำ 184 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800801837029  กำลังดำเนินการ 
3179 นายอดุลวิทย์   วันดี 48/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000835668035  กำลังดำเนินการ 
3180 นางสาวอทิตยา   ถิ่นหนองจิก 27/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
3181 นายอธิคม   แสงสว่าง 12/3 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.สร้างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3182 นายอธินันท์   ชัยวงศ์ 246/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3183 นายอธิป   บุญประเสริฐ 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000883951990  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3184 นายอนพัช   ทรงพรวานิชย์ 74/124 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000087-8639246 กำลังดำเนินการ 
3185 นางสาวอนัญ   สุภารินทร์ 150/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120095-6818112 กำลังดำเนินการ 
3186 นางสาวอนัญญา   เคนตู้ 20 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000088-9270310 กำลังดำเนินการ 
3187 นางสาวอนัญญา   โพธิสว่าง 210 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140085-2166275 กำลังดำเนินการ 
3188 นายอนันตชัย   วงษ์บุตรดี 145 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 181100926218685 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3189 นายอนันต์   สีโซ่ 14/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3190 นายอนาวิน   มะลิลา 46/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110086-5164995 กำลังดำเนินการ 
3191 นายอนาวิล   ณ 81/59 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100894890541 กำลังดำเนินการ 
3192 นายอนาวิล   ศรีไชโย 40/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300834809367 กำลังดำเนินการ 
3193 นายอนิวัตติ์   ทาเขียด 36 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900884011592 กำลังดำเนินการ 
3194 นายอนุกูล   มิลินทสูตร 37 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500959817772 กำลังดำเนินการ 
3195 นายอนุชา   ปัญญาชัย 45 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200877977624  กำลังดำเนินการ 
3196 นายอนุชา   เชาว์ไวย 87 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190กำลังดำเนินการ 
3197 นายอนุชา   ตรีนิตย์ 29/2 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130088235994  กำลังดำเนินการ 
3198 นายอนุชา   ทองมาลา 63/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-7563691 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3199 นายอนุชา   พันจีบ 57/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000  กำลังดำเนินการ 
3200 นายอนุชิต   ศรีโสภา 173/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240084-3414371 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394