รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3201 นายอนุพงศ์   ทาโน 60 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230084-1734528 กำลังดำเนินการ 
3202 นายอนุพงษ์   อ่อนนุ่ม 70 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220080-4282477 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3203 นายอนุพันธุ์   กาญจนศร 79/9 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100899660430 กำลังดำเนินการ 
3204 นายอนุภัทร   ประภัย 409/18 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100949873097 กำลังดำเนินการ 
3205 นายอนุภัทร์   ทรัพย์สมบุญ 62/1 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 181300802903788  กำลังดำเนินการ 
3206 นายอนุภาค   คำลือ 81/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170080-1226210  กำลังดำเนินการ 
3207 นายอนุรักษ์   ช้างเผือก 63/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120กำลังดำเนินการ 
3208 นายอนุรักษ์   ทองประเสริฐ 223/133 ม.4 บ.- ซ.- ถ.โฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3209 นายอนุรักษ์   บัวเมือง 17/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300847764593  กำลังดำเนินการ 
3210 นายอนุรักษ์   บัวเมือง 17/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300847764593  กำลังดำเนินการ 
3211 นายอนุวัฒน์   อุทน 77/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 560000807011097  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3212 นายอนุวัฒน์   ณ รังษี 76/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240085-3153670 036-347427 กำลังดำเนินการ 
3213 นายอนุวัฒน์   แสงสุริยะ 31 ม.03 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181700983347438  กำลังดำเนินการ 
3214 นายอนุวัต   กันยานะ 20 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300810276497  กำลังดำเนินการ 
3215 นายอนุวัตร   เมฆห่วง 162 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 660000873149844  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3216 นายอนุศร   โชติชัย 70 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300845689897  กำลังดำเนินการ 
3217 นายอนุสรณ์   สายพรหมมา 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000862162560 กำลังดำเนินการ 
3218 นางสาวอนุสรณ์   รุ่งโรจน์ 137 ม.7 บ.สถานสงเคราะห์ ซ.- ถ.- ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120036-266708 กำลังดำเนินการ 
3219 นายอภิชัย   ศรีมงคล 91/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220กำลังดำเนินการ 
3220 นายอภิชัย   เผือกผล 77/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800850354816 กำลังดำเนินการ 
3221 นายอภิชัย   เพิ่มพูน 143/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 22160 กำลังดำเนินการ 
3222 นางสาวอภิญญา   เพ็ชรทิม 75/95 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000061-3986233 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3223 นางสาวอภิญญา   อนันตะบุตร 32 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160087-2244054 กำลังดำเนินการ 
3224 นายอภิปรัชญ์   ชุ่่มวงศ์ 214 ม.12 บ.แม่ใส ซ. ถ. ต. อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 560000861830136  กำลังดำเนินการ 
3225 นางสาวอภิรดี   คำปวน 131/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140082-6992810 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394