รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
301 เด็กชายณเดช   ไม่มีนามสกุล 8/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
302 เด็กชายด.ช.เอกทวี   ศรีผดุง 0 ม.0 บ.อาศัยอยู่ประเทศลาว ซ. ถ. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 00000  กำลังดำเนินการ 
303 เด็กชายดนัย   สิทธิรักษ์ 216 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
304 เด็กชายดนุพัฒน์   บูชากร 85 ม.0 บ.- ซ.- ถ.มหาราช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000กำลังดำเนินการ 
305 เด็กชายดนุสรณ์   ศรียานา 13 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
306 เด็กหญิงดลพร   กิตติใบชัยพฤกษ์ 348/536 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
307 เด็กชายดลอาลีม   เกษม 159 ม.6 บ.บ้านสนใหม่ ซ.- ถ.- ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
308 เด็กหญิงดวงกมล   เซี่ยงเจ้ว 47/4 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7126008-0044-3473 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
309 นายดานิส   ตจาเดอินทร์ 124 ม.1 บ.ควนโดน ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
310 เด็กชายดำรงค์ศักดิ์   อินทร์บัว 124/5 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120085-3806997  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
311 เด็กชายดิชพล   แก้วศิริ 225 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
312 เด็กหญิงดุสิตา   ภูคะมี 22/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ปลายพระยา-เขาต่อ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160กำลังดำเนินการ 
313 นายตรีเพชร   พุ่มจันทร์ 65 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
314 เด็กหญิงตะวัน   ตุกังดอล๊ะ 45 ม.3 บ.ไร่ทอน ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
315 เด็กชายตะวัน   ศรีโพธิ์ 48/5 ม.5 บ.ท่านางเริง ซ.- ถ.- ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120กำลังดำเนินการ 
316 เด็กชายตะวัน   สายภู่ 51/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
317 เด็กชายตะวัน   ทัศศรี 208 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
318 เด็กชายตะวัน   บำรุงอินทร์ 25 ม.2 บ.ยางนกเหาะ ซ. ถ. ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120  กำลังดำเนินการ 
319 นายตันติกร   คงเอียด 431 ม.6 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
320 เด็กชายตันฮา   เกื้อชาติ 38/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8115008-4964-9755 0-7566-2675 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
321 เด็กชายตัสกีน   สะมะแห 165/4 ม.2 บ.น้ำบ่อ ซ. ถ. ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
322 เด็กหญิงตัสนีม   สุขสง่า 103 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-8767300 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
323 เด็กชายตัสยุธ   โต๊ะเด็น 66 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290กำลังดำเนินการ 
324 เด็กชายตามธาร   มีธาตุ 163/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
325 เด็กชายติณณภพ   ชนะคุณ 187 ม.19 บ.หนองพานคาน ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394