รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
301 เด็กหญิงดวงกมล   เซี่ยงเจ้ว 47/4 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7126008-0044-3473 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
302 นายดานิส   ตจาเดอินทร์ 124 ม.1 บ.ควนโดน ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
303 เด็กชายดำรงค์ศักดิ์   อินทร์บัว 124/5 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120085-3806997  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
304 เด็กชายดิชพล   แก้วศิริ 225 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
305 เด็กหญิงดุสิตา   ภูคะมี 22/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.ปลายพระยา-เขาต่อ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160กำลังดำเนินการ 
306 นายตรีเพชร   พุ่มจันทร์ 65 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
307 เด็กหญิงตะวัน   ตุกังดอล๊ะ 45 ม.3 บ.ไร่ทอน ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
308 เด็กชายตะวัน   ศรีโพธิ์ 48/5 ม.5 บ.ท่านางเริง ซ.- ถ.- ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120กำลังดำเนินการ 
309 เด็กชายตะวัน   สายภู่ 51/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
310 เด็กชายตะวัน   ทัศศรี 208 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
311 เด็กชายตะวัน   บำรุงอินทร์ 25 ม.2 บ.ยางนกเหาะ ซ. ถ. ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120  กำลังดำเนินการ 
312 นายตันติกร   คงเอียด 431 ม.6 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
313 เด็กชายตันฮา   เกื้อชาติ 38/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 8115008-4964-9755 0-7566-2675 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
314 เด็กชายตัสกีน   สะมะแห 165/4 ม.2 บ.น้ำบ่อ ซ. ถ. ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
315 เด็กหญิงตัสนีม   สุขสง่า 103 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160089-8767300 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
316 เด็กชายตัสยุธ   โต๊ะเด็น 66 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290กำลังดำเนินการ 
317 เด็กชายตามธาร   มีธาตุ 163/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
318 เด็กชายติณณภพ   ชนะคุณ 187 ม.19 บ.หนองพานคาน ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
319 เด็กชายต่วนกูตรี   บาแต 67/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
320 เด็กหญิงต่วนอัมนี   หะมะ 90 ม.3 บ.ตะโล๊ะ ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 951400801375051 กำลังดำเนินการ 
321 เด็กหญิงต้นอ้อ   ภารกุล 76 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
322 นายถาวร   นวลจันทร์ 83/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
323 เด็กชายถิรวัฒน์   บุญตัน 175 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
324 เด็กชายถิรวัฒน์   ไหม่แก้ว 75 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170กำลังดำเนินการ 
325 เด็กชายทนงศักดิ์   - 21 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385