รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3226 นางอังศธร   ธุระจริง 148 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 5600กำลังดำเนินการ 
3227 นางสาวอัจจิมา   สุขสาร 169/95 ม.2 บ.- ซ.ศรีวิชัย ถ.สุราษฎร์ฯ-พุนพิม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000835949874 กำลังดำเนินการ 
3228 นางอัจฉรา   กิติทรัพย์ 224 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170093-1528950 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3229 นางสาวอัจฉราภรณ์   วรรณชัยสน 55/3 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000946179977  กำลังดำเนินการ 
3230 นางสาวอัชราภรณ์   สุขชื่น 123/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120084-9226118 กำลังดำเนินการ 
3231 นางสาวอัญชนิดา   สาครพงษ์ 202 ม.1 บ.ปงแม่ลอบ ซ.- ถ.แม่อาว-ทุ่งหัวช้าง ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 511700855234948  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3232 นางสาวอัญชลี   ประทุมทอง 4/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 161300825767869 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3233 นางสาวอัญทิกา   โกละกะ 8/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.บนควน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130093-6979211 กำลังดำเนินการ 
3234 นายอัฐพล   ผลพฤกษา 155 ม.3 บ.บางนอน ซ. ถ.เพรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 850000897245734  กำลังดำเนินการ 
3235 นายอัฐศฏา   จุ่มเขียว 109 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50320093-1896235 กำลังดำเนินการ 
3236 นายอัฐษฏา   โสรี 25 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150093-1627819 กำลังดำเนินการ 
3237 นายอัตพันธ์   เข็ญวัง 22 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 502300861816574  กำลังดำเนินการ 
3238 นายอับดุลหารีช   เจะโซะ 19/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-8431-23748  กำลังดำเนินการ 
3239 นายอัมญาดุลเลาะห์   ดือเร๊ะ 14/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000-8729-94619 กำลังดำเนินการ 
3240 นางสาวอัมพกา   สะบู่ม่วง 221 ม.- บ.- ซ.- ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000945971160 กำลังดำเนินการ 
3241 นายอัศดา   ศรีนิ่ม 231 ม.- บ.- ซ.- ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3242 นายอัษฎาวุธ   ใจยา 20 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 502700611913164   กำลังดำเนินการ 
3243 นางสาวอัสมานี   หลังจิ 374 ม.2 บ.บ้านเจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3244 นายอัสรี   เจ๊ะเง๊าะ 57/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160กำลังดำเนินการ 
3245 นายอาซาผะ   หลี่จา 123/25 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100818033396  กำลังดำเนินการ 
3246 นายอาซือปาน   สาและ 3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 951300-8796-87690  กำลังดำเนินการ 
3247 นายอาณัติ   คำสุวรรณ์ 31/3 ม.4 บ.สุเทพ ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000810303941  กำลังดำเนินการ 
3248 นางสาวอาทิตยา   อารีกิจ 54/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ. ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210084-1588427 กำลังดำเนินการ 
3249 นายอาทิตย์   จินดา 100 ม.3 บ.บ้านเกาะนก ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3250 นายอาทิตย์   สิริเอิ้อย 207 ม.10 บ.ห้วยระอุ ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110097-9573892 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385