รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3251 นายอาณัติ   คำสุวรรณ์ 31/3 ม.4 บ.สุเทพ ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000810303941  กำลังดำเนินการ 
3252 นางสาวอาทิตยา   อารีกิจ 54/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ. ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210084-1588427 กำลังดำเนินการ 
3253 นายอาทิตย์   จินดา 100 ม.3 บ.บ้านเกาะนก ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3254 นายอาทิตย์   สิริเอิ้อย 207 ม.10 บ.ห้วยระอุ ซ.- ถ.- ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110097-9573892 กำลังดำเนินการ 
3255 นายอาทิตย์   กตัญญู 98 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150098-4810643 กำลังดำเนินการ 
3256 นายอาทิตย์   วิชา 65 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
3257 นายอานนท์   นิยมทอง 69 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120กำลังดำเนินการ 
3258 นายอานนท์   เพชรรัตน์ 83/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140084-0543305 กำลังดำเนินการ 
3259 นายอานนท์   สระดี 87 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3260 นายอานนท์   ศรีวงศ์ 14/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120086-1987692  กำลังดำเนินการ 
3261 นายอานันท์   พิรุณ 80 ม.- บ.- ซ.10 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000831643713 กำลังดำเนินการ 
3262 นายอานัส   แสงสว่าง 100/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ. ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 921800805239354  กำลังดำเนินการ 
3263 นางสาวอาภัสรา   จันที 12/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120085-8615800 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3264 นายอาภิสิทธิ์   ไชยมงคล 46/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000827630349  กำลังดำเนินการ 
3265 นายอามีน   กาแต 225 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500892976732  กำลังดำเนินการ 
3266 นายอามีน   มูละซอ 6/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000-6119-05818  กำลังดำเนินการ 
3267 นางสาวอาริญญา   รังษี 288/6 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150091-7507021 กำลังดำเนินการ 
3268 นางสาวอารีญาภรณ์   เย็นทรวง 8 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 1815009036280335  กำลังดำเนินการ 
3269 นางสาวอารีตา   พราหมณ์ทอง 15/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
3270 นายอารีฟีน   มะซิมา 25/1 ม.4 บ.- ซ. ถ.- ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 951400-8127-71432  กำลังดำเนินการ 
3271 นางสาวอารียา   เมธา 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350087-1878264 กำลังดำเนินการ 
3272 นางสาวอารียา   น้อยบาท 19 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140กำลังดำเนินการ 
3273 นางสาวอารียา   สุขมาก 91 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 161200614264148 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3274 นางสาวอารียา   พราหมณ์ทอง 15/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
3275 นางสาวอารีย์   จั๋นตา 31/ช ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700843723310  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386