รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3326 นายฮาซัน   โซการี 41 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
3327 นายฮานาฟี   มูเซะ 12 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000-8196-93895  กำลังดำเนินการ 
3328 นายฮาฟีซี   มามะ 138/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 961200908834271  กำลังดำเนินการ 
3329 นายฮารีฟ   บาตูขาเด็ง 47 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 951200-8728-67749  กำลังดำเนินการ 
3330 นายฮารีฟีน   ละเจ 5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.อินสุวรรณ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 951400-9804-58401  กำลังดำเนินการ 
3331 นายะนกฤต   อัครเวชานนท์ 26/2 ม.6 บ.สันผีเสื้อ ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000933171518  กำลังดำเนินการ 
3332 นายัจักร์กฤษ   จินดานิล 343 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100957651903 กำลังดำเนินการ 
3333 นายเกริกเกียรติ   สักลอ 85/34 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100910718147  กำลังดำเนินการ 
3334 นายเกรียงศักดิ์   ลานเจริญ 44/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120082-7266508 กำลังดำเนินการ 
3335 นายเกรียงเดช   เพ็ชรอยู่ 6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120080-1068571 กำลังดำเนินการ 
3336 นายเกรียงไกร   นัดดาศรี 201 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-852149 กำลังดำเนินการ 
3337 นายเกรียงไกร   คำหอม 1141/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110061-3805134 กำลังดำเนินการ 
3338 นายเกรียงไกร   ทองนุกูล 57/10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000617575774 กำลังดำเนินการ 
3339 นายเกรียงไกร   อุตแก้ว 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3340 นางสาวเกวลิน   วงศ์สุเพ็ง 70 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130080-6896396 กำลังดำเนินการ 
3341 นางสาวเกศรา   กอนแก้ว 59 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900861169198 กำลังดำเนินการ 
3342 นางสาวเกศรินทร์   ก่ำแก้ว 207 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110กำลังดำเนินการ 
3343 นางสาวเกษร   ยศยิ่ง 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210กำลังดำเนินการ 
3344 นางสาวเกษรา   อนุตตรีกูล 119/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500844451013 กำลังดำเนินการ 
3345 นางสาวเกษราภรณ์   หิรัญ 71/11 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000857964892  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3346 นางสาวเกษศิรินทร์   อินนาปา 215 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170087-8954215 กำลังดำเนินการ 
3347 นางสาวเกสรา   ถนอมวรกุล 35/174 ม.- บ.- ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ถ.- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 72110081-0143790 กำลังดำเนินการ 
3348 นายเกียรติณรงค์   ทวิชสังข์ 242 ม.5 บ.- ซ. ถ.พนม-เขาต่อ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250061-5724140  กำลังดำเนินการ 
3349 นายเกียรติพงษ์   มณีวรรณ์ 85 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260  กำลังดำเนินการ 
3350 นายเกียรติพงษ์   แสงสว่าง 218/2 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100867289423  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388