รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3401 นางสาวเกศรินทร์   ก่ำแก้ว 207 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110กำลังดำเนินการ 
3402 นางสาวเกษร   ยศยิ่ง 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210กำลังดำเนินการ 
3403 นางสาวเกษรา   อนุตตรีกูล 119/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 501500844451013 กำลังดำเนินการ 
3404 นางสาวเกษราภรณ์   หิรัญ 71/11 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000857964892  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3405 นางสาวเกษศิรินทร์   อินนาปา 215 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170087-8954215 กำลังดำเนินการ 
3406 นางสาวเกสรา   ถนอมวรกุล 35/174 ม.- บ.- ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ถ.- ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 72110081-0143790 กำลังดำเนินการ 
3407 นายเกียรติณรงค์   ทวิชสังข์ 242 ม.5 บ.- ซ. ถ.พนม-เขาต่อ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250061-5724140  กำลังดำเนินการ 
3408 นายเกียรติพงษ์   มณีวรรณ์ 85 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260  กำลังดำเนินการ 
3409 นายเกียรติพงษ์   แสงสว่าง 218/2 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100867289423  กำลังดำเนินการ 
3410 นายเกียรติพันธ์   ลานเจริญ 44/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120082-7266508 กำลังดำเนินการ 
3411 นายเกียรติภูมิ   รื่นสำราญ 200 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200918017479 กำลังดำเนินการ 
3412 นายเกียรติศักดิ์   ทาหมี 267 ม. 6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502900904718823  กำลังดำเนินการ 
3413 นายเกียรติศักดิ์   โปธิ 161 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100869236917  กำลังดำเนินการ 
3414 นายเกียรติศักดิ์   คำก่อ 175/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800810337257  กำลังดำเนินการ 
3415 นายเกียรติศักดิ์   เหลือแดง 103/3 ม.06 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120  กำลังดำเนินการ 
3416 นายเกียรติศักดิ์   อนุกูลศักดิ์ 417/42 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110  กำลังดำเนินการ 
3417 นายเกียรติศักดิ์   ศรีสุขใส 81 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 811400872759967  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3418 นายเกียรติศักดิ์   ประจุทรัพย์ 101 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220กำลังดำเนินการ 
3419 นายเกียรติศักดิ์   อภิชาติโยธิน 289 ม.11 บ.- ซ.- ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100922106152 กำลังดำเนินการ 
3420 นายเกื้อกูล   สุดสงวน 127 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 501000803313091 กำลังดำเนินการ 
3421 นางสาวเจนจิรา   ทาฟอง 28/2 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130091-0714362 กำลังดำเนินการ 
3422 นางสาวเจนจิรา   นาวงศ์ 8 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210086-6587942 กำลังดำเนินการ 
3423 นางสาวเจนจิรา   ใจดี 88 ม.04 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 13340 กำลังดำเนินการ 
3424 นางสาวเจนจิรา   ศรีวิลัย 46 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110084-8829505 กำลังดำเนินการ 
3425 นายเจริญ   เรื่องฤทธิ์ 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396