รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3426 นายเทอดเผ่า   อภิวงศ์ 168 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000817832564  กำลังดำเนินการ 
3427 นายเทเวชย์   มโนศิลป์ 51 ม.5 บ.สว่างอารมณ์ ซ. ถ. ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  กำลังดำเนินการ 
3428 นางสาวเนตรนภา   แซ่กู๋ 581 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700895526729  กำลังดำเนินการ 
3429 นายเนติพงษ์   สะกามาตร 96 ม.05 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500860478158 กำลังดำเนินการ 
3430 นางสาวเบญจภรณ์   บัติทิม 85 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3431 นางสาวเบญจภรณ์   บัติทิม 85 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 กำลังดำเนินการ 
3432 นางสาวเบญจมาศ   ลุงทุน 326 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 501900871766769 กำลังดำเนินการ 
3433 นางสาวเบญจมาศ   จักษุธรรม 173/61 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240087-1163071 กำลังดำเนินการ 
3434 นางสาวเบญจวรรณ   ชัยชนะ 10/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 161300959634414 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3435 นางสาวเบญญาภา   อุตสาย 83 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110090-6835835 กำลังดำเนินการ 
3436 นางสาวเบญญาภา   ทองขาว 5/29 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
3437 นายเปลว   ลุงคำ 86/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100811673276  กำลังดำเนินการ 
3438 นายเพชร   ศรีใจ 87 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 58130กำลังดำเนินการ 
3439 นางสาวเพชรดารินทร์   พัชร์ชวกรณ์ 174 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230094-0710817 กำลังดำเนินการ 
3440 นางสาวเพชรรัตน์   ดวงภักดี 44 ม.- บ.- ซ.- ถ.มิตรเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 840000856902585 กำลังดำเนินการ 
3441 นางสาวเพชรรุ่ง   จินดา 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220089-2120148 กำลังดำเนินการ 
3442 นางสาวเพียงเพ็ญ   เสือเอี่ยม 95/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.ธรรมโชติ ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000085-1822406 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3443 นางสาวเพ็ชรรัตน์   เรืองบุบผา 75/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-2394851 กำลังดำเนินการ 
3444 นางสาวเพ็ญนภา   หล้ามาตั้ง 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000884012370  กำลังดำเนินการ 
3445 นางสาวเพ็ญนภา   ทำคำหมื่น 173 ม.14 บ.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260093-9799503 กำลังดำเนินการ 
3446 นางสาวเพ็ญประภา   ศิริใสย์ 50/6 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120092-9588045 กำลังดำเนินการ 
3447 นางสาวเมทินี   โอสถพรมมา 527 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
3448 นายเมธาวี   แช่มฉิ่ง 93/7 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300829734642  กำลังดำเนินการ 
3449 นายเมธาสิทธิ์   แสงงาม 5 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000933010445   กำลังดำเนินการ 
3450 นายเมธินท์   ติเยาว์ 119/392 ม.- บ.- ซ.สายไหม ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220090-4012275 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392