รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3476 นายไชยวัฒน์   รุ่งเรือง 204 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300871330081  กำลังดำเนินการ 
3477 นายไชยาศิริ   ปัญญาคง 169 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300861877941 กำลังดำเนินการ 
3478 นายไชยเชษฐ์   พ่านธนัชสกุล 36 ม.10 บ.- ซ.- ถ.-- ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130089-6341857 กำลังดำเนินการ 
3479 นายไตรภพ   จีวิระ 62 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3480 นางสาวไพรวัน   แซ่โซ่ง 3 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160089-0734780  กำลังดำเนินการ 
3481 นายไพรัฐ   วจนะกิจ 57 ม.21 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000กำลังดำเนินการ 
3482 นางสาวไพลิน   มีทา 37 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120089-2375058 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3483 นายไพศาล   เมฆา 57/2 ม.2 บ.- ซ.5 ถ.- ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120081-2944149 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3484 นายไพโรจน์   หวังผล 281/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140กำลังดำเนินการ 
3485 นายไวชยันต์   สุทธิประภา 113 ม.2 บ.ชุมชนอาสาพัฒนา ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240089-5404474 กำลังดำเนินการ 
3486 นางสาวไอวิรนทร์   แซ่ว้าน 179 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3487 เด็กหญิง0   0 0 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 0กำลังดำเนินการ 
3488 เด็กหญิง0   0 0 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 0  กำลังดำเนินการ 
3489 นายl   l 1 ม.1 บ.l ซ.l ถ.l ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000883333333 0883333333 กำลังดำเนินการ 
3490 เด็กหญิงกชกร   ทองมามุณี 80 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3491 เด็กหญิงกชกร   บัวจันทร์ 90/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190  กำลังดำเนินการ 
3492 นางสาวกชกร   จตุราเพท 59/1 ม.4 บ.เมืองเดช ซ. ถ. ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3493 นางสาวกชกร   อยู่พิทักษ์ 88 ม.4 บ.บานเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3494 เด็กหญิงกชชัญ   ชนะชัยพานิช 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
3495 เด็กหญิงกชณิกา   สุวรรณนำปน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11110กำลังดำเนินการ 
3496 นางสาวกนกนันท์   สีแดง 6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 341400811445952 0865653255 กำลังดำเนินการ 
3497 นายกนกพล   ศรีชำนาญ 63 ม.06 บ.- ซ. ถ. ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 131300806657886  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3498 เด็กชายกนกพล   บุราชรินทร์ 181 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
3499 เด็กชายกนกพล   ฤทธิ์น้อย 137/7 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
3500 เด็กหญิงกนกวรรณ   ถนอมรุ่งเรือง 14/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 502300878478179 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385