รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3501 นายแสงชัย   ศรอินทร์ 150 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3502 นางสาวแสงดาว   ดวงดี 154 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180082-7627295 กำลังดำเนินการ 
3503 นางแสงบุญ   สายพรหมมา 13 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000862162560  กำลังดำเนินการ 
3504 นายแสงศร   ธนฉาย 755 ม.2 บ.รวมมิตร ซ.- ถ.- ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100กำลังดำเนินการ 
3505 นายแสงสุรีย์   เพียรนภา 62 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120061-1812994 กำลังดำเนินการ 
3506 นางสาวแสงหอม   ลุงหลู่ 29/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000835815598  กำลังดำเนินการ 
3507 นางสาวแสงเดือน   ป๋องคำ 250/ข ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300086-6560280 กำลังดำเนินการ 
3508 นายโกวิท   อภิวงค์ 82/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3509 นายโกสินทร์   กุลชลา 70 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000628633956 กำลังดำเนินการ 
3510 นายโชคชัย   นิธิเกษมสมบัติ 137 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140กำลังดำเนินการ 
3511 นายโชติกะ   วิสงค์ 19/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 501300841214048 กำลังดำเนินการ 
3512 นายโชติวิทย์   โอฬารภัทรโชค 15/1 ม.- บ.- ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000094-0150680 กำลังดำเนินการ 
3513 นายโภคิน   สุวรรณ 287 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900914816240 กำลังดำเนินการ 
3514 นางสาวโยธกา   ตาฝั้น 113 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
3515 นายโสธการ   งานพิทย์ 91 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 260000894033051  กำลังดำเนินการ 
3516 นางสาวโสภา   โถหิน 69 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800871786890  กำลังดำเนินการ 
3517 นางสาวโสภา   ลุยไฟ 11 ม.- บ.เทียมพร ซ.17 มหาโชค ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000858636475  กำลังดำเนินการ 
3518 นางสาวโสภิตา   วงศ์รพีพานิช 14/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190กำลังดำเนินการ 
3519 นางสาวโสภิตา   พะแป่ 229 ม.7 บ.จำบอน ซ. ถ. ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56110กำลังดำเนินการ 
3520 นายไกรวิทย์   สุขแก้ว 460/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000กำลังดำเนินการ 
3521 นายไกรศรี   คะณาระต๊ะ 250 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 502400828809836  กำลังดำเนินการ 
3522 นายไชยภัทร   เมอแล 171 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180093-3026266  กำลังดำเนินการ 
3523 นายไชยวัฒน์   สุภาพ 54 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3524 นายไชยวัฒน์   รุ่งเรือง 204 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 261300871330081  กำลังดำเนินการ 
3525 นายไชยาศิริ   ปัญญาคง 169 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501300861877941 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392