รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3501 เด็กหญิงกนกอร   เชียงศิริ 55/9 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772300631693705 กำลังดำเนินการ 
3502 เด็กชายกมล   ปานศิลา 83/187 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 111400819203042 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3503 เด็กหญิงกมลฉัตร   จิตร์ประสงค์ 163/5 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
3504 นางสาวกมลชนก   กาจกำแหง 108/29 ม.- บ.- ซ.ราม 118 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
3505 นายกมลชัย   เผือกขจี 15/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
3506 เด็กหญิงกมลพรรณ   กระจายศรี 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
3507 เด็กหญิงกมลรัตน์   คงรักษ์ 112/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3508 เด็กหญิงกมลรัตน์   ยิ้มแพร 20/8 ม.6 บ.บึงบอน ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3509 นางสาวกมลวรรณ   สุขสูงเนิน 9 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200879182193  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3510 เด็กหญิงกมลวรรณ   เหล่าทอง 22/1 ม.8 บ.ดีบอน ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3511 เด็กหญิงกมลวรรณ   นวลศรี 74 ม.7 บ.ไม้ฝาด ซ.- ถ.- ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 921500824323511  กำลังดำเนินการ 
3512 เด็กหญิงกมลเนตร   แก้วหนูนวล /ุๅ ม.ถ บ.- ซ. ถ. ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170  กำลังดำเนินการ 
3513 เด็กชายกรกช   เที่ยงธรรม 81/1 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 47170  กำลังดำเนินการ 
3514 เด็กหญิงกรกวรรณ   จันทร์บุญศรี 189 ม.10 บ.โป่งปะ ซ. ถ.พ.ล.-หล่มสัก ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300932870557  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3515 เด็กหญิงกรชวัล   แพงดี ุ6 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
3516 นายกรธวัช   รวยกร 277 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพ-นนท์ 21 ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3517 นายกรประเสริฐ   อัมพบุตร 16 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600895497643 กำลังดำเนินการ 
3518 เด็กหญิงกรฟิน   สิงห์สา 79 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
3519 นายกรรชัย   คำมาเมือง 200 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
3520 เด็กชายกรรชัย   มากเกลี้ยง 283 ม.3 บ.บ้านบางหิน ซ.--- ถ.--- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 851200844447857 -- กำลังดำเนินการ 
3521 เด็กชายกรรณชัย   พงษ์มหาสกุล 9 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120กำลังดำเนินการ 
3522 นางสาวกรรณิการ์   ทองอยู่ 21/1 ม.6 บ.เขาย้อย ซ. ถ. ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140  กำลังดำเนินการ 
3523 เด็กชายกรวิชญ์   ชุมเสน 158 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 411900933328602  กำลังดำเนินการ 
3524 เด็กชายกรวิชญ์   รูปงาม 160 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
3525 เด็กชายกรินทร์   บุญลือ 114 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384