รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3501 นางสาวเสาวลักษณ์   ทิพย์ประสงค์ 191 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120083-9432752  กำลังดำเนินการ 
3502 นางสาวเสาวลักษ์   เสียงเพราะ 178 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250  กำลังดำเนินการ 
3503 นายเหมวิทย์   ศิลารัตน์ 156 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160094-6782949 กำลังดำเนินการ 
3504 นายเอกกวิน   โพธิ์ศรี 111 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 181500800827291 กำลังดำเนินการ 
3505 นายเอกชัย   แซไว 11 ม.3 บ.บ้านเกาะนก ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-827321398 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3506 นายเอกชัย   ไทยยันโต 108 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 560000810400313 กำลังดำเนินการ 
3507 นายเอกชัย   เถาว์เป็น 78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
3508 นายเอกนรินทร์   บุญยืน 87 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100884087530  กำลังดำเนินการ 
3509 นายเอกพงศ์   คงปาน 89/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000870667572  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3510 นายเอกพล   นาเมืองรักษ์ 35/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000852124845 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3511 นายเอกพันธ์   สะสาง 367 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56150083-4762570 กำลังดำเนินการ 
3512 นายเอกภพ   ปิดดำ 301/68 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 811300896584905  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3513 นายเอกภาคย์   อุปรี 66/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางครา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600895552811 กำลังดำเนินการ 
3514 นายเอกราช   เบาย์ซ 80 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900818830399 กำลังดำเนินการ 
3515 นายเอกราช   เดชรุ่งพิทักษ์ 61/7 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000869233346  กำลังดำเนินการ 
3516 นายเอกราช   ปิงหมื่น 54 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130087-1556284 087-1556284 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3517 นายเอกลักษณ์   สะหลี 213 ม.2 บ.สันทรายหลวง ซ. ถ. ต. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100819609531  กำลังดำเนินการ 
3518 นายเอกลักษณ์   พิมประเสริฐ 89 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3519 นายเอกวัฒน์   อ้นบุตร 31/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 810000857849289  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3520 นายเอกไชย   พรหมไชย 26/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360กำลังดำเนินการ 
3521 นางสาวเอื้อมพร   เขื่อนทอง 5/3 ม.1 บ.ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ซ.- ถ.- ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240084-3115580 กำลังดำเนินการ 
3522 นางสาวเอเชีย   ภิระปัญญา 189/130 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100831860187 กำลังดำเนินการ 
3523 นางสาวแคทรียา   ทิพมงคล 167/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290061-8536210 กำลังดำเนินการ 
3524 นายแผ่นดิน   ทาจินะ 60 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120กำลังดำเนินการ 
3525 นางสาวแพรพลอย   นาควิโรจน์ 77/302 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230084-0416141 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396