รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3551 นางสาวกฤติพร   ชลาลัย - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.คลองปูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170  กำลังดำเนินการ 
3552 เด็กหญิงกฤติยา   ยะคำศรี 65 ม.9 บ.วาใหญ่ ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
3553 นางสาวกฤติยา   จำเริญเศษ 40 ม.4 บ.คำปู่ตา ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
3554 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   ชมโต 104/78 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
3555 นายกฤตเมธ   ดินดำเหมาะ 49 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 701400800558320  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3556 เด็กชายกฤตเมธ   วิเศษสรรค์ 27 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
3557 เด็กชายกฤตเมศ   ทองถนอม 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
3558 เด็กชายกฤษกร   พงษ์วิจารณ์ 7/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400943306448 กำลังดำเนินการ 
3559 เด็กชายกฤษกร   คงเจริญ 53 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100986261956 กำลังดำเนินการ 
3560 เด็กชายกฤษชวัต   เหมือนชอบ 86 ม.15 บ.บ้านหนองสลัม ซ.- ถ.- ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
3561 นายกฤษฎา   วันปู 83 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170081-4762132 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3562 เด็กชายกฤษฎา   ดำรงเกียรติศักดิ์ 15/91 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240084555270 กำลังดำเนินการ 
3563 เด็กชายกฤษฎา   ดำเอียด 217 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 9110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3564 เด็กชายกฤษฎา   พงษ์สุระ 88 ม.8 บ.ท่ายาง ซ. ถ. ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 471500857034151  กำลังดำเนินการ 
3565 เด็กชายกฤษฎา   สุวรรณสุข 24/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
3566 เด็กชายกฤษฎา   ดำมีขาว 60 ม.2 บ.บ้านแซว ซ.- ถ.- ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150กำลังดำเนินการ 
3567 เด็กชายกฤษฎางค์   สังบัวแก้ว 24 ม.6 บ.กองโค ซ.- ถ.- ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3568 นายกฤษฎางค์   อุปปิด 258 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270  กำลังดำเนินการ 
3569 เด็กชายกฤษฎิ์ติธัช   อารีเอื้อ 19 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
3570 นายกฤษฎิ์ธนัชภณ   คงทวี 230 ม.7 บ.ส ซ.- ถ.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3571 เด็กชายกฤษณวงศ์   บ่อหน่าย 319 ม.- บ.- ซ.หัวหมาก 31 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400623152656 0623152656 กำลังดำเนินการ 
3572 เด็กชายกฤษณะ   เกิดกลิ่น 144/3 ม.2 บ.ท่าไม้ ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
3573 เด็กชายกฤษณะ   นิลพัฒน์ 81/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
3574 เด็กชายกฤษณะ   พรชัยปัญจกุล 117 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
3575 เด็กชายกฤษณะ   เกิดท้วม 3 ม.- บ.- ซ.4 ข้างโรงเรียนสละชีพ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000807880458 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388