รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3601 นายกฤษฎางค์   อุปปิด 258 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270  กำลังดำเนินการ 
3602 เด็กชายกฤษฎิ์ติธัช   อารีเอื้อ 19 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
3603 นายกฤษฎิ์ธนัชภณ   คงทวี 230 ม.7 บ.ส ซ.- ถ.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3604 นายกฤษณรัตน์   หมีคุ้ม 8 ม.3 บ.บ้านตัวอย่าง ซ. ถ.เขาต่อ-ปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160กำลังดำเนินการ 
3605 เด็กชายกฤษณวงศ์   บ่อหน่าย 319 ม.- บ.- ซ.หัวหมาก 31 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400623152656 0623152656 กำลังดำเนินการ 
3606 เด็กชายกฤษณะ   เกิดกลิ่น 144/3 ม.2 บ.ท่าไม้ ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
3607 เด็กชายกฤษณะ   นิลพัฒน์ 81/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
3608 เด็กชายกฤษณะ   พรชัยปัญจกุล 117 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
3609 เด็กชายกฤษณะ   เกิดท้วม 3 ม.- บ.- ซ.4 ข้างโรงเรียนสละชีพ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000807880458 กำลังดำเนินการ 
3610 เด็กชายกฤษณะ   ชูเลิศ 187 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3611 เด็กชายกฤษณะ   สำลี 187 ม.8 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900879639359  กำลังดำเนินการ 
3612 เด็กชายกฤษณะ   วิเศษศรี 25 ม.4 บ.บ้านเหล่าน้อย ซ. ถ. ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160  กำลังดำเนินการ 
3613 นายกฤษณะ   พึ่งเทียน 11/10 ม.9 บ.บ้านคลองแนวลิขิต ซ. ถ. ต. อ. จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
3614 เด็กหญิงกฤษณา   ปิงจุลัด 121/118 ม.7 บ.- ซ.- ถ.บางปลา ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000983511142  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3615 นายกฤษณุพงษ์   สืบเพ็ง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
3616 นายกฤษดา   กุระจินดา 929 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระราม 3 ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 101200845222315  กำลังดำเนินการ 
3617 เด็กชายกฤษดา   พลศรี 58/66 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 68 ถ.สวนสยาม ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
3618 เด็กชายกฤษดา   ลาดหนองขุ่น 149 ม.3 บ.ดินดำ ซ. ถ. ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
3619 เด็กชายกฤษดา   คำธิ 26 ม.9 บ.บ้านทุ่งเจริญ ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400844366505 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3620 เด็กชายกฤษดา   ธรรมมีบุญ 185 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39000 
3621 เด็กชายกฤษดากร   ทะกันจร 7/197 ม.7 บ.อิ่มอัมพร ซ.เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
3622 เด็กชายกฤษดาพงศ์   ทองดี 125 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
3623 เด็กชายกลวิชร   แสนทวีสุข 97 ม.9 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3624 เด็กชายกล้าณรงค์   หาดี 96 ม.3 บ.บัวงาม ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3625 เด็กหญิงกวินนา   ชาเหลา 15/1 ม.7 บ.เซือม ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394