รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3651 เด็กหญิงกวินนา   ชาเหลา 15/1 ม.7 บ.เซือม ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
3652 เด็กชายกวิเชษฐ์   ลิขิตชัยวรรณ 222/171 ม.- บ.- ซ.63 ถ.สุขาภิบาล 5 ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220095-2520360 กำลังดำเนินการ 
3653 เด็กชายกวีนาวินทร์   ประสาททอง 370 ม.1 บ.หัวหิน ซ. ถ. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  กำลังดำเนินการ 
3654 นายกวีวัฒน์   ปั้นสังข์ 9/159 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300936373949  กำลังดำเนินการ 
3655 เด็กชายกวีศักดิ์   ทองมาก 5/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3656 เด็กชายกษมา   ถูกจิตต์ 282 ม.- บ.- ซ.เอกชัย94 ถ. ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
3657 นายกษิดิ์เดช   สิงห์ทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
3658 นายกสิณ   แก้วแสงศรี 162/1 ม.- บ.- ซ.บุญเหลือ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3659 นายกอบชัย   คุ้มแวง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
3660 นายกัญฉัตร   กำมะนันทา 553 ม.- บ.- ซ.- ถ.สวนสน ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000898899539 กำลังดำเนินการ 
3661 นางสาวกัญญพร   อสุนี 287/13 ม.- บ.- ซ.- ถ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 503000840426944 กำลังดำเนินการ 
3662 เด็กชายกัญญา   ทาเสริฐ - ม.- บ.- ซ. ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
3663 เด็กหญิงกัญญากร   อุบลเจริญ 83ซ1ห5 ม.- บ.- ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120095-767-0912  กำลังดำเนินการ 
3664 นางสาวกัญญาณัฐ   แซ่หลี่ 284 ม.6 บ.บ้านใหม่หนองบัว ซ. ถ. ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 503200984786510  กำลังดำเนินการ 
3665 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เรือนเงิน 46 ม.3 บ.นาโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
3666 เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สีปัดชา 152 ม.23 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 341100616986752  กำลังดำเนินการ 
3667 นางสาวกัญญาณี   ไพพะนา 102 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3668 นางสาวกัญญาพัขร   ช่วยนุกูล 43 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3669 เด็กหญิงกัญญาภรณ์   ชูจำปา 324 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 451100852278723 กำลังดำเนินการ 
3670 เด็กหญิงกัญญารัตน์   แก้วดำ 136 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3671 เด็กหญิงกัญญารัตน์   คงนาค 112 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
3672 นางสาวกัญญารัตน์   อบหอม 395 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220กำลังดำเนินการ 
3673 นางสาวกัญญารัตน์   ประจำถิ่น 102/108 ม.- บ.- ซ.ริมทางรถไฟบางซื่อ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3674 นางสาวกัญญารัตน์   เสารี 81 ม.1 บ.นาหืก ซ.- ถ.- ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 503300817066729  กำลังดำเนินการ 
3675 เด็กหญิงกัญญารัตน์   มะนานวม 158/60 ม.- บ.- ซ.เอกชัย 90 ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396