รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3676 เด็กชายกิตติพันธ์   บุญจบ 72 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3677 นายกิตติพันธ์   เนียมมี 3/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3678 เด็กชายกิตติภณ   เส้งมี 76/2 ม.3 บ.วังเอาะ ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3679 เด็กชายกิตติภพ   เลี้ยงรักษา 95 ม.4 บ.ดีบอน ซ. ถ. ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3680 เด็กชายกิตติภพ   วิริยะวานิช 465 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
3681 นายกิตติภพ   ชัยสินธุ์ 12/1 ม.4 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
3682 นายกิตติภัทร   ขันติวงษ์ 1152/00 ม.- บ.เปรมฤทัย ซ.สุขุมวิท50 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 101100819010277 กำลังดำเนินการ 
3683 นางสาวกิตติมา   ตรงใจ 96 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31010กำลังดำเนินการ 
3684 เด็กหญิงกิตติมา   ภูมิแสง 213 ม.8 บ.ห้วยโลก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3685 เด็กหญิงกิตติยากร   ประจันทร์ 185/1 ม.11 บ.หาดทรายคูณ ซ.- ถ.- ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
3686 นางสาวกิตติยาภรณ์   สิงห์ตะสาร 188 ม.3 บ.จิกเทิง ซ.- ถ.- ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
3687 เด็กชายกิตติศักดิ์   จีนไทย 73/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 841100936391477 กำลังดำเนินการ 
3688 เด็กชายกิตติศักดิ์   วิมลพักตร์ 195 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
3689 นายกิตติศักดิ์   โต่งจันทร์ 141 ม.9 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
3690 นายกิตติศักดิ์   สิงสม 38 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
3691 เด็กชายกิตติศักดิ์   นธะสนธ์ 65 ม.3 บ.ขามเปี้ย ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300935679992  กำลังดำเนินการ 
3692 นายกิตติศักดิ์   ชำนาญราช 206/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
3693 เด็กชายกิตติศักดิ์   หนันลี 325 ม.- บ.นาโปกลาง ซ.- ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
3694 เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูทอง 142/31 ม.- บ.- ซ.- ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3695 นายกิตติสัณห์   วงษ์พิทักษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
3696 นายกิตติโชค   ชูวา 75/10 ม.2 บ.- ซ.โกมลชนก ถ.สุขุมวิท ต.แขวงพระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100863832028 กำลังดำเนินการ 
3697 เด็กชายกิตติโชค   มีธรรม 127 ม.10 บ.โนนบก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3698 นายกิติ   มาสี 95/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
3699 นายกิติทัศน์   เพ็ชรสุกใส 48/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000082199255  กำลังดำเนินการ 
3700 นายกิติศักดิ์   วิจิตร 122 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100920782830 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384