รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3701 นายกิติศักดิ์   วิจิตร 122 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100920782830 กำลังดำเนินการ 
3702 นายกิศดา   มัฆวาลย์ 142 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 8429008-4851-2667 กำลังดำเนินการ 
3703 นายกิสพัตน์   ชาชุมพร 54 ม.3 บ.กกส้มโฮง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
3704 เด็กหญิงกิ่งดาว   คงปฏิธานนท์ 82/17 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110087-589-2978  กำลังดำเนินการ 
3705 เด็กหญิงกิ่งดาว   บุญมา 105 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 712200812538458  กำลังดำเนินการ 
3706 เด็กหญิงกิ่งฟ้า   สุพรรณ 118 ม.4 บ.บ้านนาข่า ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400807452191 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3707 นางสาวกิ่งมณี   มัชฉิโม - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
3708 นายกีรติ   จารุภัทรธนกร 34/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000810184233 กำลังดำเนินการ 
3709 นางสาวกุลณัฐ   ตะกรุดแก้ว 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170083-8958092 กำลังดำเนินการ 
3710 เด็กหญิงกุลณัฐ   ชาสงวน 56 ม.7 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
3711 นางสาวกุลธิดา   เล็กกุล 11/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
3712 นางสาวกุลธิดา   สุขสถิตย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330กำลังดำเนินการ 
3713 เด็กหญิงกุลธิดา   สิงหพันธุ์ 29/59 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000  กำลังดำเนินการ 
3714 นายกุลพงศ์   อินจ้อย 1/52 ม.- บ.- ซ.- ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400834244096 กำลังดำเนินการ 
3715 เด็กหญิงกุลภรณ์   มังกรแก้ว 189 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100854264857 กำลังดำเนินการ 
3716 เด็กหญิงกูฮายาตี   ยีบากา 241 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94110087-2905159 กำลังดำเนินการ 
3717 เด็กชายกู้เกียรติ   อ้วนผิว 86 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
3718 เด็กชายก่อศักดิ์   บุญพยากรณ์ 21 ม.- บ.- ซ.- ถ.อาคารสงเคราะห์ 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000870883456 กำลังดำเนินการ 
3719 เด็กชายก้องฟ้า   แสงพระจันทร์ 71 ม.6 บ.ดอนสาย ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3720 นายก้องภพ   เกิดบ้านบ่อ 8/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3721 เด็กชายก้องภพ   ซุ้ยขาว 194 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
3722 นายก้องเกียรติ   ชูแก้ว 50/1 ม.1 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3723 นายขจร   ปันต๊ะ 395 ม.1 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
3724 เด็กชายขจรพงษ์   วงษ์อาจ 282 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400832541470  กำลังดำเนินการ 
3725 นายขจรศักดิ์   วิลัยเลิศ 327 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385