รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3701 เด็กชายกาจพล   คงโรจน์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
3702 เด็กหญิงกาญจนา   โพธิ์หอม 11/1 ม.5 บ.พระนอน ซ. ถ. ต. อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 
3703 เด็กหญิงกาญจนา   โตทรัพย์เจริญสุข 2335/63 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามสี่ ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10ถจจกำลังดำเนินการ 
3704 นางสาวกาญจนา   เสียงสนั่น 40/2 ม.2 บ.ห้วยหม้อ ซ.- ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200931810248  กำลังดำเนินการ 
3705 นางสาวกาญจนา   สุวรรณรัตน์ 50/2 ม.02 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160080-5780572 กำลังดำเนินการ 
3706 เด็กหญิงกาญจนา   นิ่มนวน 1/51 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
3707 เด็กหญิงกาญจนาภา   ใยบัว 89 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 57 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400892163403 กำลังดำเนินการ 
3708 นางสาวกาญจนาวรรณ   ช้างเนียม 492 ม.13 บ.วังจ้อม ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 501700933073031  กำลังดำเนินการ 
3709 นายกาญจนเศรษฐ์   กุลสุพรรณรัตน์ 172 ม.2 บ.บ้านพุย ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
3710 นางสาวกาญนา   แก้วทอง 326 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
3711 เด็กหญิงกานดา   แก้วเมืองมูล 487/96 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
3712 เด็กหญิงกานดา   พงษ์เรืองไร 34/11 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100933494250  กำลังดำเนินการ 
3713 นายกานต์   ธนาพิทักษ์มงคล 1256 ม.- บ.- ซ.ปิ่นเจริญ1 ถ.สรณคมน์ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100880150591 กำลังดำเนินการ 
3714 เด็กชายกานต์ดนัย   ปรียานนท์ 24/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3715 เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปาวี 202 ม.8 บ.จุน ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500622919002  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3716 นางสาวกานต์พิชชา   ธนทัตวงศ์วัฒน 54 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 132400863348975  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3717 เด็กชายกามา   ซิการาเสาะ 11/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3718 เด็กหญิงกายลักษณ์   แตงฉ่ำ 74/13 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230กำลังดำเนินการ 
3719 เด็กชายการัณพงศ์   ชินกฤตกุล 85 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 118 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
3720 นายการัณยภาส   บุตรสีสวย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
3721 เด็กชายการัณยภาส   สิงห์กล้า 299/1 ม.1 บ.บ้านคึมข่า ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 3700006111188404  กำลังดำเนินการ 
3722 เด็กชายการัณย์ไช   แพ่งนคร 95/307 ม.- บ.- ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120080-925-4385  กำลังดำเนินการ 
3723 เด็กชายกำชัย   กล่อมเกลี้ยง 53 ม.2 บ.รางหวาย ซ. ถ. ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3724 เด็กหญิงกำไลแก้ว   อุทำกา 43 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3725 นายกิจติพงค์   ชื่นชนะ 45/14 ม.5 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000084-6263059 077-600625 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396