รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
351 เด็กชายทันวัฒน์   พรามณ์เขียว 66/1 ม.1 บ.บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ซ.- ถ.- ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
352 นางสาวทัศนีย์   ยาประจัน 53 ม.4 บ.ท่าเรือ ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือท่าแพ จ.สตูล 91150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
353 เด็กชายทัศน์พล   เรืองแก้ว 163 ม.10 บ.ธารปลิว ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
354 เด็กชายทัศสุระ   หลำโส๊ะ 236 ม.9 บ.บ้านป่าฝาง ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110080-5427606 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
355 เด็กหญิงทิฑัมพร   หนูหัน 42 ม.3 บ.บ้านทุ่งทะนาน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
356 เด็กชายทิณกร   แป้นลา 128 ม.13 บ.บ้านโนนมะเกลือ ซ. ถ. ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120  กำลังดำเนินการ 
357 เด็กชายทินภัทร   กุลแทน 182 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150กำลังดำเนินการ 
358 เด็กหญิงทิพรดา   เสน่ห์หา 49 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
359 เด็กชายธง   - - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
360 เด็กชายธงชัย   ขันทา 136 ม.2 บ.คำลือชา ซ. ถ. ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
361 เด็กชายธงชัย   สังข์ทุ่งขวาง 12/3 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
362 เด็กชายธงชัย   ชิมเชื้อ 1/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
363 นายธงชัย   จุลจงกล 45 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
364 เด็กชายธณัยนนญ์   สุทธิประจักษ์ 159 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 57160กำลังดำเนินการ 
365 นายธนกร   ลิ่มสุวรรณ 61 ม.- บ.ท่าไม้ไผ่ ซ.- ถ.ท่าไม้ไผ่ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
366 เด็กชายธนกร   บุญโชติ 264 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220  กำลังดำเนินการ 
367 เด็กชายธนกร   ก่องตาวงศ์ 144/145 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว48 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310087-3322963 กำลังดำเนินการ 
368 เด็กชายธนกร   บุตรงาม - ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
369 เด็กชายธนกิจ   ดนหวัง 52/1 ม.5 บ.โพรงจระเข้ ซ.- ถ.- ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
370 เด็กชายธนดล   บุญมาก 19 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
371 เด็กชายธนดล   แก้วเปลี่ยน 141/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000กำลังดำเนินการ 
372 เด็กชายธนพงษ์   ไทกุงผอ 333 ม.6 บ.หนองกลางดง ซ.- ถ.- ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 701200832747275 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
373 เด็กหญิงธนพร   ถาวรผล 82/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95130095-4987539  กำลังดำเนินการ 
374 เด็กหญิงธนพร   ด้วงท้วม 35/5 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
375 เด็กชายธนพล   ทองราย 53 ม.8 บ.คลองควน ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396