รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3751 เด็กชายกิตติศักดิ์   นธะสนธ์ 65 ม.3 บ.ขามเปี้ย ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300935679992  กำลังดำเนินการ 
3752 นายกิตติศักดิ์   ชำนาญราช 206/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
3753 เด็กชายกิตติศักดิ์   หนันลี 325 ม.- บ.นาโปกลาง ซ.- ถ.สำราญชายโขงเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
3754 เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูทอง 142/31 ม.- บ.- ซ.- ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3755 นายกิตติศักดิ์   หีมเอียด 18 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3756 นายกิตติสัณห์   วงษ์พิทักษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
3757 นายกิตติโชค   ชูวา 75/10 ม.2 บ.- ซ.โกมลชนก ถ.สุขุมวิท ต.แขวงพระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100863832028 กำลังดำเนินการ 
3758 เด็กชายกิตติโชค   มีธรรม 127 ม.10 บ.โนนบก ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3759 นายกิติ   มาสี 95/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160กำลังดำเนินการ 
3760 นายกิติทัศน์   เพ็ชรสุกใส 48/2 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000082199255  กำลังดำเนินการ 
3761 นายกิติศักดิ์   วิจิตร 122 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100920782830 กำลังดำเนินการ 
3762 นายกิศดา   มัฆวาลย์ 142 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 8429008-4851-2667 กำลังดำเนินการ 
3763 นายกิสพัตน์   ชาชุมพร 54 ม.3 บ.กกส้มโฮง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
3764 เด็กหญิงกิ่งดาว   คงปฏิธานนท์ 82/17 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110087-589-2978  กำลังดำเนินการ 
3765 เด็กหญิงกิ่งดาว   บุญมา 105 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 712200812538458  กำลังดำเนินการ 
3766 เด็กหญิงกิ่งฟ้า   สุพรรณ 118 ม.4 บ.บ้านนาข่า ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400807452191 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3767 นางสาวกิ่งมณี   มัชฉิโม - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
3768 เด็กชายกีรดิฐ   หญ้าปรัง 25/7 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150กำลังดำเนินการ 
3769 นายกีรติ   จารุภัทรธนกร 34/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000810184233 กำลังดำเนินการ 
3770 นางสาวกุลณัฐ   ตะกรุดแก้ว 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170083-8958092 กำลังดำเนินการ 
3771 เด็กหญิงกุลณัฐ   ชาสงวน 56 ม.7 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
3772 นางสาวกุลธิดา   เล็กกุล 11/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
3773 นางสาวกุลธิดา   สุขสถิตย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330กำลังดำเนินการ 
3774 เด็กหญิงกุลธิดา   สิงหพันธุ์ 29/59 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000  กำลังดำเนินการ 
3775 นายกุลพงศ์   อินจ้อย 1/52 ม.- บ.- ซ.- ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400834244096 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392