รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3776 เด็กหญิงกุลภรณ์   มังกรแก้ว 189 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100854264857 กำลังดำเนินการ 
3777 เด็กหญิงกูฮายาตี   ยีบากา 241 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94110087-2905159 กำลังดำเนินการ 
3778 เด็กชายกู้เกียรติ   อ้วนผิว 86 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
3779 เด็กชายก่อศักดิ์   บุญพยากรณ์ 21 ม.- บ.- ซ.- ถ.อาคารสงเคราะห์ 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000870883456 กำลังดำเนินการ 
3780 เด็กชายก้องฟ้า   แสงพระจันทร์ 71 ม.6 บ.ดอนสาย ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3781 นายก้องภพ   เกิดบ้านบ่อ 8/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3782 เด็กชายก้องภพ   ซุ้ยขาว 194 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
3783 นายก้องเกียรติ   ชูแก้ว 50/1 ม.1 บ.จะทิ้งพระ ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3784 นายขจร   ปันต๊ะ 395 ม.1 บ.ม่วงสามสิบ ซ. ถ. ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
3785 เด็กชายขจรพงษ์   วงษ์อาจ 282 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400832541470  กำลังดำเนินการ 
3786 นายขจรศักดิ์   วิลัยเลิศ 327 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
3787 นายขจรศิลป์   เย็นเสมอ 31 ม.9 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
3788 เด็กหญิงขนิญฐา   สดุดี 57 ม.1 บ.บ้านดงเย็น ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 622100895593075  กำลังดำเนินการ 
3789 เด็กหญิงขนิตฐา   คงตางาม 2 ม.13 บ.นาดี ซ. ถ. ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3790 นางสาวขนิษฐา   กิ้มเซ่ง 199 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170085-2613577 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3791 นางสาวขนิษฐา   เกษหอม 81 ม.6 บ.บ้านหนองหิน ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3792 เด็กชายขวัญ   คล้ายสอน 135 ม.- บ.- ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 102600925917374 กำลังดำเนินการ 
3793 เด็กชายขวัญ   เอี่ยมปรีชา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
3794 เด็กชายขวัญขจร   ช่างทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
3795 นางสาวขวัญจิรา   ปลื้มใจ 333 ม.3 บ.สุไหงโกลก ซ. ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120  กำลังดำเนินการ 
3796 เด็กหญิงขวัญชนก   ทองโอ 10/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3797 เด็กหญิงขวัญชนก   นันเชียงเครือ 221 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
3798 นายขวัญชัย   สุซงไชย 18 ม.7 บ.ปรือ ซ.- ถ.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3799 เด็กชายขวัญชัย   ช่างทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250กำลังดำเนินการ 
3800 เด็กชายขวัญชัย   แสนทวีสุข 62 ม.11 บ.หนองเลิงนา ซ. ถ. ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392