รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3776 เด็กหญิงคณิตษร   แพงศรี 27 ม.6 บ.คำจวง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800847912568  กำลังดำเนินการ 
3777 เด็กชายคณิน   สอนศรี 140/14 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3778 เด็กชายคณิน   วิลัยรัตน์ 201 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900899174066 กำลังดำเนินการ 
3779 เด็กชายคณิศร   โรยร่วง 11/106 ม.3 บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3780 เด็กชายคณิศร   โสภา 51/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
3781 เด็กหญิงคณิศร   วิเศษ 51/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
3782 เด็กชายคมกริช   อินผิว 142 ม.5 บ.บ้านโคกหินกอง ซ. ถ. ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160  กำลังดำเนินการ 
3783 นายคมทัต   บุญทอง 101/570 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
3784 เด็กชายคมสัน   เชี่ยวชาญ 177 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 27000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3785 เด็กชายคมสัน   บุญคุณ 93 ม.2 บ.ตาลเดี่ยว ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
3786 เด็กชายคมสัน   ละอองเดช 22/44 ม.4 บ.- ซ.เทศบาล7 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000944074313  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3787 เด็กชายคมสันต์   เต๋จ๊ะใหม่ 31/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230087-7867100  กำลังดำเนินการ 
3788 นายคมเดช   วะลา 259 ม.8 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
3789 นางสาวคมเพชร   นาสินสร้อย 30 ม.2 บ.โคกป่ากุง ซ. ถ. ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
3790 เด็กชายครินทร์   ควรพจน์ 59/24 ม.-- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
3791 เด็กหญิงคลีมา   บุญยัง 78/234 ม.1 บ.- ซ.- ถ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3792 นายควาวา   หน่อพิญช์ 35/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
3793 เด็กหญิงคอยรียะห์   กาโฮง 73/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140061-2216440 กำลังดำเนินการ 
3794 เด็กชายคัซราฟีร์   มะเสาะ 160/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220063-7671308 กำลังดำเนินการ 
3795 เด็กหญิงคัทลียา   สุวรรณเพ็ชร 24 ม.9 บ.นาป่ง ซ. ถ. ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 37000  กำลังดำเนินการ 
3796 เด็กชายคันธาวุฒิ   อินเคล้า 48/1 ม.4 บ.ปลายนา ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3797 เด็กชายคามิน   นาคปาน 7/5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3798 เด็กชายคำรณ   แซ่คู้ 16 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3799 เด็กชายคำสา   พิจารณ์ 39/19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000831891578  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3800 เด็กชายคีตราภัทร   มีมานะ 14/6 ม.6 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388