รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3851 นางสาวจรรยา   อาดำ 259 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140095-0287943 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3852 เด็กชายจรรยา   บุญเหลี่ยม 19 ม.3 บ.นาโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
3853 นายจรัส   สุขจิต 68/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3854 นางสาวจริยา   อรัญวารี 49 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพรงจรเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
3855 นางสาวจริยา   มูลทา 5 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
3856 เด็กหญิงจริยา   สารธิมา 62 ม.2 บ.บ้านบก ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 กำลังดำเนินการ 
3857 นางสาวจรีย์พร   แจ้งอรุณ 77/3 ม.2 บ.แม่เลน ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 501300800320529  กำลังดำเนินการ 
3858 เด็กชายจรูญ   หีมเห็ม 91/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3859 เด็กชายจักรกฤษ   บานกระจาย 47 ม.ุ6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
3860 นายจักรกฤษ   ดวงมณี 6 ม.6 บ.ล่องควน ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3861 เด็กชายจักรกฤษ   คงเพชร 108 ม.11 บ.เจ้าพะ ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
3862 เด็กชายจักรกฤษ   เงินชั่ง 8 ม.3 บ.- ซ.ร่วมใจพัฒนา ถ.บางปลา ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000873693559  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3863 นายจักรกฤษณ์   ไชยรินทร์ 79 ม.14 บ.ห้วยกระโดด ซ. ถ. ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 241600999148997  กำลังดำเนินการ 
3864 เด็กชายจักรกฤษณ์   ประชุมลอ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
3865 นายจักรตุพงษ์   ม่วงตน 67 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800908032302  กำลังดำเนินการ 
3866 เด็กชายจักรพงศ์   เนื่องจำนงค์ 1/487 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
3867 เด็กชายจักรพงศ์   พูลชาติ 66 ม.14 บ.- ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
3868 สามเณรจักรพงศ์   เพชรโตรม 0 ม.0 บ.0 ซ. ถ.0 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
3869 นายจักรพงษ์   มูลสระดู่ 183 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
3870 นายจักรพงษ์   สุราษฎร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
3871 นางจักรพงษ์   รอดคง 54/6 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
3872 นายจักรพงษ์   มาลัย 319 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3873 นายจักรพงษ์   หมอกใส 53 ม.1 บ.หนองหอยคำอ้อม ซ. ถ. ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130  กำลังดำเนินการ 
3874 นายจักรพงษ์   มีสำราญ 12 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 
3875 เด็กชายจักรพันธ์   ไมตรี 15/3 ม.0 บ.0 ซ.ทวีชัย ถ.0 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400947259130 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394