รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3876 นายจักรพันธ์   วรรณทวี 612 ม.- บ.- ซ.เขมาเนรมิตร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3877 เด็กชายจักรพันธ์   ทองสวรรค์ 71/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3878 เด็กชายจักรพันธ์   พูลเกษม 119 ม.7 บ.- ซ.- ถ.หนองทอง ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 621500848166223 กำลังดำเนินการ 
3879 เด็กชายจักรพันธ์   มาดี 34/2 ม.4 บ.ปากดง ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 161500916135980 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3880 เด็กชายจักรพันธ์   มณีปกรณ์ 27 ม.6 บ.วังสิม ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
3881 สามเณรจักรภพ   ขุนพิลึก - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190กำลังดำเนินการ 
3882 เด็กชายจักรวาล   ปากดีสี  131 ม. บ. โคกสีใค ซ. - ถ. - ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 472400954480631 กำลังดำเนินการ 
3883 เด็กชายจักรอุบล   ผิวก่ำ 206 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3884 นายจักราช   เวียงแก้ว 18/23 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3885 เด็กชายจักริน   สีทางาม 123/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 721500914034267 กำลังดำเนินการ 
3886 เด็กชายจักริน   มลากัน 90/4 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000กำลังดำเนินการ 
3887 เด็กชายจักริน   บุรา 81 ม.15 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
3888 เด็กชายจักรินทร์   ชื่นชมน้อย 61/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
3889 เด็กชายจักรี   นวลประดิฐ 40/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 00000กำลังดำเนินการ 
3890 นายจักรี   อาญา 86 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240กำลังดำเนินการ 
3891 เด็กหญิงจันจิรา   ปรือทอง 54 ม.7 บ.ถ่อนใหญ่ ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 34000  กำลังดำเนินการ 
3892 เด็กหญิงจันติมา   พริกชูผล 43/5 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3893 เด็กหญิงจันทกานต์   วงค์หนู 1/268 ม.- บ.- ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 41 ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
3894 นางสาวจันทกานต์   สิทธิรักษ์ 54 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3895 นางสาวจันทรรักษ์   สกุลเพ็ชร 132 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3896 เด็กหญิงจันทรัตน์   เหมขาว 230 ม.2 บ.บ้านควนไม้ดำ ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3897 นางสาวจันทราทิพย์   สวนพฤกษา 20 ม.6 บ.ดวน ซ.- ถ.- ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31160กำลังดำเนินการ 
3898 เด็กหญิงจันทร์   เซ้งนอม 2/11 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
3899 เด็กหญิงจันทร์จิรา   บูรณะ 182 ม.3 บ.หนองบก ซ. ถ. ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
3900 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   ประชานัน 25 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394