รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3926 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์   ประชานัน 25 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000กำลังดำเนินการ 
3927 เด็กชายจันทร์ทิวา   ทองแก้ว 142 ม.1 บ.เกาะสะบ้า ซ. ถ. ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3928 เด็กชายจันทร์ธิดา   แสนบุญศิริ 37 ม.6 บ.หินเหิบ ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
3929 เด็กหญิงจันทร์ธิดา   เหล่าพรหม 203 ม.1 บ.โพนเพ็ก ซ. ถ. ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3930 นางสาวจันทร์เพ็ญ   ผอมบุตร 5 ม.8 บ.- ซ. ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3931 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ทุมทัดทราย 39 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3932 เด็กชายจันทวี   เหมือนแก้ว 24 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3933 เด็กหญิงจันทิมา   ศรีนวล 114/2 ม.2 บ.บ้านคลองห้วยบ่า ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120086-9595861 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3934 เด็กหญิงจันทิมา   ปันปิน 15/15 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3935 นางสาวจันทิมา   สักกะโส 24 ม.10 บ.ยางใหญ่ ซ. ถ. ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
3936 เด็กหญิงจันทิมา   อุดมศิลป์ 21/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300845371337 กำลังดำเนินการ 
3937 เด็กหญิงจันธิมา   เซ็งเจ๋ 26/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3938 เด็กหญิงจันธิมา   สังสวัสดิ์ 1 ม.8 บ.โนนสังฆ์ ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
3939 นายจาตุรงค์   ภู่ทองคำ 64/1 ม.12 บ.มาบสว่าง ซ.- ถ.- ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ุ6619กำลังดำเนินการ 
3940 เด็กชายจารศักดิ์   จันทวงค์ 261 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
3941 นางสาวจาริยา   พรมอินทร์ 54 ม.- บ.- ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ถ.- ต.แขวงดาวคะนอง อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3942 เด็กหญิงจารียา   คันธจันทร์ 248 ม.- บ.- ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120083-3659538 กำลังดำเนินการ 
3943 เด็กชายจารุกิจต์   วงษาบุตร 181 ม.17 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
3944 นายจารุทํศน์   กล่อมจิต 30 ม.05 บ.- ซ. ถ. ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000972170422  กำลังดำเนินการ 
3945 เด็กหญิงจารุพร   จารุภา 48/198 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
3946 เด็กหญิงจารุวรรณ   เพ็ชรมั่ง 10 ม.26 บ.- ซ.- ถ.- ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 671500948760539  กำลังดำเนินการ 
3947 เด็กหญิงจารุวรรณ   ชัยศรี 142 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120กำลังดำเนินการ 
3948 เด็กชายจารุวัฒน์   ไผ่ป้อง 9/70 ม.- บ.- ซ.วัชรพล1/7 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200863836090 กำลังดำเนินการ 
3949 เด็กชายจารุ่น   ประมงกิจ 1/68 ม.2 บ.บ้านเกาะช้าง ซ.- ถ.- ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000077880014 กำลังดำเนินการ 
3950 นางสาวจิณณพัด   แสงจินดา 67 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300924131374  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396