รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3926 เด็กหญิงจิราภรณ์   สายทอง 5 ม.2 บ.ตาโขง ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
3927 นางสาวจิราภา   บุญคล้าย 265 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
3928 นางสาวจิราภา   เตียะเพชร 77 ม.2 บ.บ้านดอน ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160กำลังดำเนินการ 
3929 เด็กหญิงจิราภา   สีหรัตน์ 34 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3930 เด็กหญิงจิราภา   สีหรัตน์ 95 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
3931 เด็กชายจิรายุ   มูฮัมหมัด 65/2 ม.ม. บ.- ซ.- ถ..เลียบวารี ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
3932 เด็กชายจิรายุ   อยู่เกิด 20/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120089-2463800  กำลังดำเนินการ 
3933 นายจิรายุทธ    แซ่หุ่น 52/5 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน 32 ถ.- ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900กำลังดำเนินการ 
3934 เด็กชายจิรายุทธ   แต้มทา 41 ม.1 บ.หนองข่า ซ.- ถ.- ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
3935 นายจิรายุทธ   ทองนิลภักดิ์ 4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
3936 นายจิรายุส   ยิ่งยง 233 ม.- บ.- ซ.สุขสันต์ ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3937 นายจิรายุส   จิตร์ 256/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ. ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 181500967095544  กำลังดำเนินการ 
3938 เด็กชายจิราวุฒิ   อุทัยกร 48/262 ม.4 บ.- ซ.ลาดพร้าว42 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031002-9381-844 กำลังดำเนินการ 
3939 เด็กชายจิลพันธ์   จีนเพชร 16 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
3940 นายจีรกิตต์   สิงโตห์งาม 58 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
3941 เด็กหญิงจีรนันท์   เกิดผล 200/5 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 211100926268559  กำลังดำเนินการ 
3942 เด็กชายจีรภัทร   แก่งเสี้ยน 41 ม.3 บ.นวมินทร์ 72 ซ.นวมินทร์ ถ.นวมิทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-23390619 กำลังดำเนินการ 
3943 เด็กชายจีรภัทร   เมืองซอง 89 ม.2 บ.นาชุม ซ. ถ. ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34417  กำลังดำเนินการ 
3944 เด็กชายจีรวัฒน์   พิมพ์พัฒน์ 20/1 ม.8 บ.โนนสังฆ์ ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
3945 นายจีรศักดิ์   บลลา 105 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
3946 นายจีรศักดิ์   สีดา 124 ม.11 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3947 นางสาวจีระพร   สลางสิงห์ 150 ม.8 บ.ทุ่งมน ซ.กาทารีนา ถ.ไมตรีจิต ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 470000982043368 042751265 กำลังดำเนินการ 
3948 เด็กชายจีระพันธ์   เขียวพร้อม 109 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260กำลังดำเนินการ 
3949 เด็กชายจีระศักดิ์   ทานะกาญจน์ 225 ม.10 บ.โพนสูง ซ. ถ. ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
3950 เด็กหญิงจีราภรณ์   คานภูมี 191 ม.6 บ.คำจวง ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800833571167  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388