รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3951 เด็กชายจิรวัฒน์   อรุณศรี 57/3 ม.- บ.- ซ.เสมเเย้ม ถ.สุขาภิบาล5 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200859202296  กำลังดำเนินการ 
3952 นายจิรวัฒน์   เกษวิริยะการ 140/10 ม.- บ.- ซ.อาทร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
3953 เด็กชายจิรวัฒน์    ผดุงกุล  12 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
3954 เด็กชายจิรวัฒน์   หมื่นจง 29/3 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100828710556  กำลังดำเนินการ 
3955 เด็กชายจิรศักดิ์   คำชารี 117 ม.10 บ.บ้านโนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
3956 นายจิรศักดิ์   ศรีสมัย 155 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
3957 เด็กชายจิรศักดิ์   ทองเหลือ 113/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
3958 นายจิรสิน   พรมมา 56 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000กำลังดำเนินการ 
3959 เด็กชายจิระนันท์   โสภา 81 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
3960 เด็กชายจิระภัทร   ต้องใจ 210 ม.13 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
3961 เด็กชายจิระศักดิ์   สมบูรณ์ 54 ม.2 บ.- ซ.ประชาอุทิศ 91/2 ถ.ประชาอุทิศ ต.แขวงทุ่งครุ อ.เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 101400944835763 กำลังดำเนินการ 
3962 เด็กชายจิระศักดิ์   หนูมาก 157 ม.8 บ.บ้านคำโพธิ์ ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
3963 เด็กชายจิระศักดิ์   แท่นกลาง 52/10 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200838206368 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3964 เด็กหญิงจิระสุดา   ง้าวทอง 214 ม.9 บ.คำเกิ่ง ซ. ถ. ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
3965 เด็กหญิงจิรัตน์   คุ้ยงิ้ม 235 ม.7 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
3966 นางสาวจิราพร   ชัยวงค์ 52 ม.1 บ.ปทุมวาปี ซ. ถ. ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
3967 เด็กหญิงจิราพร   ลาภมูล 48 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3968 นางสาวจิราภรณ์   หินยศ 93 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 501400820306452 กำลังดำเนินการ 
3969 นางสาวจิราภรณ์   ฤทธิ์ชัย 294 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3970 นางสาวจิราภรณ์   โพธิ์คาร 64 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
3971 เด็กหญิงจิราภรณ์   สายทอง 5 ม.2 บ.ตาโขง ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
3972 นางสาวจิราภา   บุญคล้าย 265 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180  กำลังดำเนินการ 
3973 นางสาวจิราภา   เตียะเพชร 77 ม.2 บ.บ้านดอน ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160กำลังดำเนินการ 
3974 เด็กหญิงจิราภา   สีหรัตน์ 34 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
3975 เด็กหญิงจิราภา   สีหรัตน์ 95 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392