รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3951 นางสาวจุฑาทิพย์   ชนะกุล 226 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
3952 เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สีลา 153 ม.6 บ.คำบิด ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500848460396  กำลังดำเนินการ 
3953 เด็กหญิงจุฑาพร   ฉันทมิตร 240/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100กำลังดำเนินการ 
3954 เด็กหญิงจุฑามณี   พรหมชาติ 19 ม.- บ.- ซ.สตรีวิทยา 2 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
3955 นางสาวจุฑามาศ   โตภูเขียว 233/30 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
3956 เด็กหญิงจุฑามาศ   โนรี 199/109 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช70/1 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10260084-5090285  กำลังดำเนินการ 
3957 นางสาวจุฑามาศ   สีคงแก้ว 86/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3958 เด็กหญิงจุฑามาศ   เฉลิมวรรณ์ 7/7 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
3959 นางสาวจุฑามาศ   จันทร์มูล 39 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3960 นางสาวจุฑามาศ   สมัยนิยม 17/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000852944272 กำลังดำเนินการ 
3961 เด็กหญิงจุฑารัตน์   พิกาศ 115/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3962 เด็กหญิงจุฑารัตน์   กลับดี 46 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
3963 เด็กหญิงจุฑารัตน์   ประสมจันทร์ 109 ม.2 บ.วังมะนาว ซ. ถ. ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3964 เด็กหญิงจุฑาลักษ์   บุตรจันทร์ 156 ม.7 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400807688399 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3965 นางสาวจุติพร   มโนวราวุฒิ 88/2 ม.1 บ.บ้านควนท่าแร่ ซ.- ถ.- ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240081-0839564 077-351359 กำลังดำเนินการ 
3966 นางสาวจุติพร   เภาโพธิ์ 126 ม.7 บ.หนองสามขา ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
3967 เด็กหญิงจุรีรัตน์   ช่างเจริญ 7/12 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3968 เด็กหญิงจุรีรัตน์   อินเทศ 193 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
3969 เด็กชายจุลจักร   นามกูล 66 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
3970 เด็กชายจุลจักร์   เลิศจังหรีด 48/6 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน54/1 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200869054950 กำลังดำเนินการ 
3971 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สมณะบุตร 53/1021 ม.3 บ.- ซ.- ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200836152962 กำลังดำเนินการ 
3972 เด็กชายจเร   แสงแดด 238 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100กำลังดำเนินการ 
3973 เด็กหญิงฉวีวรรณ   สุวรรฆะนะ 4/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
3974 เด็กชายฉัตรชัย   สันติโยธินสกุล 1023/58 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พรพราม 3 ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120091-5050749  กำลังดำเนินการ 
3975 นายฉัตรชัย   นพเวช - ม.7 บ.ลาดกระทิง ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388