รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
3951 เด็กหญิงฉวีวรรณ   สุวรรฆะนะ 4/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
3952 เด็กชายฉัตรชัย   สันติโยธินสกุล 1023/58 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ 1 ถ.พรพราม 3 ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120091-5050749  กำลังดำเนินการ 
3953 นายฉัตรชัย   นพเวช - ม.7 บ.ลาดกระทิง ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
3954 เด็กชายฉัตรชัย   คงเจริญ 127 ม.2 บ.ดอนหัน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
3955 เด็กชายฉัตรชัย   คำชูแก้ว 135 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
3956 เด็กชายฉัตรชัย   ต้นสิงห์ 88 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
3957 เด็กชายฉัตรปกรณ์   ตรงการดี 121 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140085-3798527 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3958 เด็กชายฉัตรมงคล   อุยไขพันธ์ 59 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
3959 เด็กหญิงฉัตรสุดา   พวงเพชร 158 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 17190กำลังดำเนินการ 
3960 นางสาวฉัตรแก้ว   พลเดชา 19/25 ม.5 บ.รางนำ้ใส ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
3961 เด็กชายฉันทวัฒน์   บุญยืน 11/112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150กำลังดำเนินการ 
3962 เด็กชายฉันทวัฒน์   เสนะพันธ์ 51 ม.9 บ. คลองพี ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
3963 นางสาวฉันท์สินิ   ป้อมยุคล 1327/3 ม.- บ.- ซ.เอื้ออาทรลาดกระบัง2 ถ.ประชาพัฒนา ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200869826617 กำลังดำเนินการ 
3964 นางสาวชญาดา   สาครแก้ว 75 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700838462267 กำลังดำเนินการ 
3965 เด็กชายชญานนท์   ไชยพันธ์ 109/29 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000081-5828705  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
3966 เด็กหญิงชญานิษฐ์   คำมูล 2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 211100911830456  กำลังดำเนินการ 
3967 เด็กหญิงชญาภรณ์   บรรพชาติ 181 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800943944146  กำลังดำเนินการ 
3968 เด็กชายชณโชค   โคตะมะ 56 ม.5 บ.แสนพันเหนือ ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
3969 เด็กชายชนกันต์   บุญเกิด 1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว 101 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-50534562 กำลังดำเนินการ 
3970 นายชนกันต์   มุณีแนม 309/25 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100981914656 กำลังดำเนินการ 
3971 เด็กหญิงชนณิศา   หวีผม 139 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 402300917234493 กำลังดำเนินการ 
3972 นางสาวชนนิกานต์   จีนกระจัน 119 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
3973 นางสาวชนนิกานต์   ศรีชุมภู 113 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
3974 เด็กชายชนประคัลภ์   กอสุนทร 56/188 ม.- บ.เคซี คลักเดอร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 45 ถ.พระยาสุเรยทร์ ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 105100929919415  กำลังดำเนินการ 
3975 เด็กหญิงชนพร   เกิดชาวนา 30 ม.1 บ.โพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385