รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
376 เด็กชายธนพล   กองเกตุ 202 ม.1 บ.ท่ากระดาน ซ.9 ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
377 เด็กชายธนพล   อ่อนแอ 63 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120กำลังดำเนินการ 
378 เด็กชายธนพัฒน์   นามการ 36/2 ม.3 บ.นายำ ซ.- ถ.- ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 901300951459417  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
379 เด็กหญิงธนภรณ์   นีระนนท์ 267 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
380 เด็กชายธนภัทร   สุวรรณ์ ึ77 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
381 เด็กชายธนภัทร   พรหมมีเนตร 198/2 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
382 เด็กชายธนรัตน์   ข่ายม่าน 313/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
383 เด็กชายธนวัฒน์   ชูรอด 102 ม.7 บ.บ้านลานเสือ ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
384 เด็กชายธนวัฒน์   หมาดเน้ง 40 ม.2 บ.บ้านหัวควน ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
385 นายธนวัฒน์   เทพจันทร์ 5 ม.9 บ.ทุ่งนุ้ย ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
386 เด็กชายธนวัฒน์   แป้นทอง 71/1 ม.6 บ.หนองปลวก ซ. ถ. ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000822470429  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
387 เด็กชายธนวัฒน์   แซ่หลิม 102/2 ม.2 บ.บางชัน ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
388 เด็กชายธนวัฒน์   หมื่นจิตย์ 31 ม.7 บ.- ซ. ถ. ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
389 เด็กชายธนวัฒน์   แก้วแดง 105/105 ม.- บ.- ซ.- ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 920000840611519  กำลังดำเนินการ 
390 เด็กชายธนวัฒน์   ทับสีเงิน 63/1 ม.1 บ.บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
391 เด็กชายธนวันต์   แจ่มพิศ 15/2 ม.2 บ.นาน้อย ซ.นาน้อย ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง 85110  กำลังดำเนินการ 
392 เด็กชายธนวิชญ์   การศักดิ์ 378 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
393 เด็กชายธนวินทร์   บุญวาสนา 58 ม.7 บ.ไสไทย ซ. ถ. ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000  กำลังดำเนินการ 
394 เด็กชายธนศักดิ์   แซ่เตีย 51 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130กำลังดำเนินการ 
395 เด็กชายธนัชกร   มีผล 115/10 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
396 เด็กหญิงธนัชญา   เมืองเปรม 28 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
397 นางสาวธนัทฏา   สิทธิฤทธิ์ 145 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
398 เด็กชายธนา   พรมเมตตา 141 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
399 เด็กชายธนากร   ศรสวรรค์ 59 ม.- บ.- ซ.- ถ.แสงสวรรค์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
400 นายธนากร   บรรเทิงจิตร 50/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396