รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
376 เด็กชายธนวัฒน์   ทับสีเงิน 63/1 ม.1 บ.บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
377 เด็กชายธนวันต์   แจ่มพิศ 15/2 ม.2 บ.นาน้อย ซ.นาน้อย ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง 85110  กำลังดำเนินการ 
378 เด็กชายธนวิชญ์   การศักดิ์ 378 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
379 เด็กชายธนศักดิ์   แซ่เตีย 51 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130กำลังดำเนินการ 
380 เด็กชายธนัชกร   มีผล 115/10 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
381 เด็กหญิงธนัชญา   เมืองเปรม 28 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
382 นางสาวธนัทฏา   สิทธิฤทธิ์ 145 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
383 เด็กชายธนา   พรมเมตตา 141 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
384 เด็กชายธนากร   ศรสวรรค์ 59 ม.- บ.- ซ.- ถ.แสงสวรรค์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
385 นายธนากร   บรรเทิงจิตร 50/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
386 นายธนากร   พลชัยสงค์ 42 ม.1 บ.ตะกั่วป่า ซ. ถ. ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110  กำลังดำเนินการ 
387 เด็กชายธนากร   รอดพิมพ์ 20/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
388 เด็กชายธนากร   โพธิ์เมือง 146/1 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
389 เด็กชายธนากร   แก้วใหญ่ 53 ม.9 บ.ทุ่งมน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
390 เด็กชายธนาธิป   วิมานตระการ 475/5 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
391 เด็กชายธนาธิป   กำปั่น 147/37 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
392 เด็กชายธนานพ   มีอนันต์ 21/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
393 เด็กหญิงธนาภรณ์   รอดสังข์ 19 ม.2 บ.บ้านหนองขี้หนู ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
394 เด็กหญิงธนารักษ์   วงศ์ล่าม 104 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
395 เด็กชายธนาวุฒิ   คงสีปาน 43 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
396 เด็กชายธนาวุฒิ   รอดเส็น 22 ม.3 บ.บ้านหนองสร้อย ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
397 นายธนาวุฒิ   หมาดมานัง 40 ม.5 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
398 นายธนาวุฒิ   คำปาน 84/2 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
399 เด็กชายธนิษฐ   ชาญพนากุล 512/1 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
400 เด็กชายธรรมบุญ   พะจี - ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384