รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4026 เด็กชายชนแดน   สุขศรี 22 ม.12 บ.ประดาหนองแหน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4027 เด็กหญิงชมพูนุช   โพธฺ์พ่วง 110/177 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4028 เด็กหญิงชมพูนุช   ผสมสี 163 ม.4 บ.ตาโขง ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4029 เด็กหญิงชมพูนุช   อินทวัฒน์ 125 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4030 เด็กหญิงชมพูนุช   มันอาษา 111 ม.15 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4031 เด็กชายชยกร   สังวาลย์ 153 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 561100831527834  กำลังดำเนินการ 
4032 เด็กชายชยธร   ศรีวิภักดิ์ 15 ม.2 บ.หนองลาด ซ. ถ. ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500930713716  กำลังดำเนินการ 
4033 เด็กชายชยันต์   ยุพาพิน 231/27 ม.0 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4034 เด็กชายชยานันท์   ยงฉาย 183/7 ม.0 บ.0 ซ.0 ถ.พระสังข์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400873164558 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4035 เด็กชายชยานันท์   ขัตฤกษ์ 20/2 ม.2 บ.ละมุใหม่ ซ.- ถ.- ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210กำลังดำเนินการ 
4036 เด็กชายชยานันท์   นุ่มน้อย น.3 ม.1 บ.ปากน้ำโพ ซ. ถ.ฝั่งสถานีรถไฟปากน้ำโพ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000  กำลังดำเนินการ 
4037 นางสาวชยาภัสร์   ศรีสวัสดิ์ 105 ม.- บ.- ซ.บริพัตร5 ถ.- ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000กำลังดำเนินการ 
4038 เด็กหญิงชยุดา   กรรตุพันธาพร 22 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 77 ถ.รามอินทรา ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
4039 เด็กชายชยุตพล   อินทร์จันทร์ 765/4 ม.- บ.- ซ.ไชยสิทธิ์2 ถ.เลียบฯฝั่งเหนือ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 101600811901729  กำลังดำเนินการ 
4040 นายชรินทร์   แสงคุ้ม 25 ม.7 บ.ติม ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4041 เด็กชายชลกานต์   ดอกบัว 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
4042 เด็กหญิงชลฐิชา   สารธิมา 20/1 ม.5 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900868680721  กำลังดำเนินการ 
4043 เด็กชายชลทิศ   สาทอน 9 ม.10 บ.โนนหนามแท่ง ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
4044 เด็กหญิงชลธิชา   เวระนะ 3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 342600805008646 กำลังดำเนินการ 
4045 นางสาวชลธิชา   นอสูงเนิน 49 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
4046 เด็กหญิงชลธิชา   ชัยชนะ 122/4 ม.5 บ.บ้านหัวหมากล่าง ซ.อุทิศ ถ.- ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160080-5344018 กำลังดำเนินการ 
4047 นางสาวชลธิชา   จำปาแก้ว 65/2 ม.05 บ.- ซ. ถ. ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300868027458  กำลังดำเนินการ 
4048 นางสาวชลธิชา   แตะยา 319/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
4049 นางสาวชลธิชา   คุ้มบัว 11 ม.13 บ.- ซ.- ถ. ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 601800873091567 กำลังดำเนินการ 
4050 เด็กหญิงชลธิชา   ดียิ่ง 10/1 ม.9 บ.คลองสาริกา ซ. ถ. ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 661600810393979  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388