รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4051 เด็กหญิงชลธิชา   เหมทรัพย์ 240 ม.8 บ.หนองกุง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500883235003  กำลังดำเนินการ 
4052 เด็กหญิงชลธิชา   โพธิ์แสง 72 ม.13 บ.ห้วยไร่ ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4053 เด็กหญิงชลธิชา   พัดจันทร์หอม 89 ม.13 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 701500834951914 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4054 นางสาวชลธิชา   เอี่ยมมา 104/1 ม.6 บ.บึงบอน ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 651400900541095  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4055 เด็กหญิงชลธิชา   ลำ้ประเสริฐ 7/17 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121600835897520  กำลังดำเนินการ 
4056 เด็กหญิงชลธิชา   ยีรัมย์ 176 ม.7 บ.โคกเพชร ซ.- ถ.- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140กำลังดำเนินการ 
4057 เด็กหญิงชลธิชา   แก้วพร 28 ม.19 บ.สามแยก ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
4058 เด็กหญิงชลธิชา   โรมราช 101 ม.7 บ.บ้านซะซอม ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200837354214  กำลังดำเนินการ 
4059 เด็กหญิงชลธิชา   อยู่พิทักษ์ 30/1 ม.5 บ.- ซ.วัดกลาง ถ.พระราม2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000874874149  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4060 เด็กชายชลธี   จันเทศ 79 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4061 เด็กชายชลนธี   ขำโตนด - ม.- บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
4062 เด็กหญิงชลนิชา   เมาท่าซวย 137 ม.2 บ.ดงสรวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220093249062 กำลังดำเนินการ 
4063 เด็กหญิงชลนิตา   วัฒนากูล 45 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล2 ต.ทางเกวียน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 111100910829001 กำลังดำเนินการ 
4064 เด็กหญิงชลนิภา   สรวงสุวรรณ 115 ม.5 บ.ขุนฝาง ซ. ถ. ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4065 เด็กหญิงชลนิภา   ทองเทพ 167 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4066 นางสาวชลนิภา   เจริญสุข - ม.- บ.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000091-1910237 กำลังดำเนินการ 
4067 เด็กหญิงชลลัดดา   บุญเพิ่ม 32 ม.7 บ.โนนงาม ซ. ถ. ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4068 เด็กชายชลวัฒน์   จุวรรณะ 196 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4069 เด็กหญิงชลันธร   อุมารี 524 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4070 นางสาวชลิกา   หะแดง 95/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
4071 นางสาวชลิดา   ยานเจริญ 137/44 ม.- บ.- ซ.วุฒากาศ 21 ถ.วุฒากาศ ต.แขวงตลาดพลู อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
4072 เด็กชายชลิต   เถาว์คำ 67 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4073 เด็กหญิงชลิตา   ชำนิพงษ์ 100/315 ม.2 บ.- ซ.- ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000892175240 กำลังดำเนินการ 
4074 เด็กหญิงชลินธร   ยวนเกิด 52/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
4075 เด็กหญิงชวนฝัน   แย้มสินธุ 79 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140086-1752075  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388