รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4051 นางสาวชลิดา   ยานเจริญ 137/44 ม.- บ.- ซ.วุฒากาศ 21 ถ.วุฒากาศ ต.แขวงตลาดพลู อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
4052 เด็กชายชลิต   เถาว์คำ 67 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
4053 เด็กหญิงชลิตา   ชำนิพงษ์ 100/315 ม.2 บ.- ซ.- ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000892175240 กำลังดำเนินการ 
4054 เด็กหญิงชลินธร   ยวนเกิด 52/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
4055 เด็กหญิงชวนฝัน   แย้มสินธุ 79 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140086-1752075  กำลังดำเนินการ 
4056 เด็กชายชวัลกร   แก้วกันยา 12 ม.6 บ.- ซ. ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140062-2040591 กำลังดำเนินการ 
4057 เด็กชายชวิน   พลขันน์ 101 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140087-0087947,086-0841461 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4058 เด็กชายชัชชล   หอมมาลา 31 ม.10 บ.บ้านหล่ายหนองหมี ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4059 เด็กชายชัชชัย   ศรวงษ์ 8/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.วุฒากาศ ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
4060 นางสาวชัชญา   สุดศิริ 177 ม.6 บ.หัวอ่าง ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4061 นางสาวชัชญา   สุดศิริ 177 ม.6 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4062 นายชัชนันท์   นุ่นแก้ว 73 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290087-8858011 077-274035 กำลังดำเนินการ 
4063 นายชัชพงศ์   หวานเสนาะ 1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
4064 นางสาวชัชริกา   เอื้อศิลป์ 8/18 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
4065 นายชัชรินทร์   แก้วอ่อน 77/282 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  กำลังดำเนินการ 
4066 เด็กชายชัชวาล   หวังธรรม 32/2 ม.7 บ.หนองกระพัง ซ.- ถ.- ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210กำลังดำเนินการ 
4067 เด็กชายชัชวาล   แสนอุบล 104/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
4068 เด็กชายชัชวาลย์   แสนศริ 90 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4069 นายชัชวาลย์   โสระเวช 4 ม.5 บ.ขาม ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4070 นางสาวชัญญานุช   ใจศรี 53 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500932670787  กำลังดำเนินการ 
4071 เด็กหญิงชัญญานุช   อนุเคราะห์ 117 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4072 นางสาวชัญญานุช   พูนบางยุง 1092/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000613717330 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4073 สามเณรชัย   พันอ้น 37/2 ม.1 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230  กำลังดำเนินการ 
4074 นายชัย   สีทอง 18/ส ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4075 นายชัยชนะ   มหาลาภ 140/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384