รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4051 เด็กชายฉัตรมงคล   อุยไขพันธ์ 59 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
4052 เด็กหญิงฉัตรสุดา   พวงเพชร 158 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 17190กำลังดำเนินการ 
4053 นางสาวฉัตรแก้ว   พลเดชา 19/25 ม.5 บ.รางนำ้ใส ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
4054 เด็กชายฉันทวัฒน์   บุญยืน 11/112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150กำลังดำเนินการ 
4055 เด็กชายฉันทวัฒน์   เสนะพันธ์ 51 ม.9 บ.คลองพี ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4056 นางสาวฉันท์สินิ   ป้อมยุคล 1327/3 ม.- บ.- ซ.เอื้ออาทรลาดกระบัง2 ถ.ประชาพัฒนา ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200869826617 กำลังดำเนินการ 
4057 นางสาวชญาดา   สาครแก้ว 75 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 182700838462267 กำลังดำเนินการ 
4058 เด็กชายชญานนท์   ไชยพันธ์ 109/29 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000081-5828705  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4059 เด็กหญิงชญานิษฐ์   คำมูล 2 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 211100911830456  กำลังดำเนินการ 
4060 เด็กหญิงชญาภรณ์   บรรพชาติ 181 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800943944146  กำลังดำเนินการ 
4061 เด็กชายชณโชค   โคตะมะ 56 ม.5 บ.แสนพันเหนือ ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
4062 เด็กชายชนกันต์   บุญเกิด 1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว 101 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 1024009-50534562 กำลังดำเนินการ 
4063 นายชนกันต์   มุณีแนม 309/25 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100981914656 กำลังดำเนินการ 
4064 เด็กหญิงชนณิศา   หวีผม 139 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 402300917234493 กำลังดำเนินการ 
4065 นางสาวชนนิกานต์   จีนกระจัน 119 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4066 นางสาวชนนิกานต์   ศรีชุมภู 113 ม.3 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
4067 เด็กชายชนประคัลภ์   กอสุนทร 56/188 ม.- บ.เคซี คลักเดอร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 45 ถ.พระยาสุเรยทร์ ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 105100929919415  กำลังดำเนินการ 
4068 เด็กหญิงชนพร   เกิดชาวนา 30 ม.1 บ.โพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4069 เด็กหญิงชนพิชา   แถวพันธุ์ 33 ม.11 บ.หนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
4070 เด็กหญิงชนม์นิภา   อินทร์จูม 121 ม.5 บ.โคกใหญ่ ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140093-0843016  กำลังดำเนินการ 
4071 เด็กชายชนวีร์   นิลสุวรรณ 261/15 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  กำลังดำเนินการ 
4072 นายชนะชล   พรดี 148 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4073 นายชนะพร   ตั้งใจ 80 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240086-5218265 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4074 เด็กชายชนะพล   กิ่งทอง 113/9 ม.9 บ.- ซ.พิพนพงษ์1 ถ.วิภาวดี-รังสิต ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 102100922874419 กำลังดำเนินการ 
4075 นายชนะภัย   บุตรสุวรรณ์ 139 ม.12 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396