รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4076 เด็กหญิงชนัญญา   ตะปูทอง 70/45 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
4077 เด็กชายชนัญญู   เดชอรัญ 88 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
4078 เด็กชายชนัสพันธุ์   หอมเกษร 219 ม.- บ.- ซ.- ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000830181098 กำลังดำเนินการ 
4079 เด็กหญิงชนากานต์   สง่างาม 37/218 ม.- บ.- ซ.- ถ.หทัยราษฎร์ ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 105100817715134 กำลังดำเนินการ 
4080 เด็กชายชนาธิป   สว่างอารมณ์ 212 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงจอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000833657087 กำลังดำเนินการ 
4081 เด็กหญิงชนาภา   ทิพอุต 65 ม.- บ.- ซ.สามพี่น้องวิลล่า ถ.สุขุมวิท 77 ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250081-8660375  กำลังดำเนินการ 
4082 นายชนายุทธ   ยิ้มแย้ม 119 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4083 เด็กหญิงชนิกานต์   แดนพัฒนไพบูลย์ 49/98 ม.- บ.- ซ.หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
4084 เด็กหญิงชนิกานต์   บัวจันทร์ 121/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190กำลังดำเนินการ 
4085 เด็กหญิงชนิกานต์   บัวทอง 103/6 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4086 เด็กหญิงชนิดา   เดชราษฎร 282 ม.6 บ.น้อยขุนไกร ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500630741439  กำลังดำเนินการ 
4087 นางสาวชนิดา   สมนาบัติ 16/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4088 เด็กหญิงชนิดา   มาตวรรณา 70 ม.1 บ.บงเหนือ ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
4089 เด็กหญิงชนิดา   พิมพ์พัฒน์ 38 ม.2 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 30898086959  กำลังดำเนินการ 
4090 นางสาวชนิดาพร   ก้านแก้ว 166 ม.3 บ.- ซ.- ถ. ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200896009234  กำลังดำเนินการ 
4091 นางสาวชนิตรา   พูลจันทร์ 39 ม.6 บ.ศิลา ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 521300892651363  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4092 เด็กหญิงชนิตา   ปังแลมา 26 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160080-8736335 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4093 นายชนินทร์   ใจสุขกาศ 195 ม.5 บ.หนองยางฟ้า ซ. ถ. ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170087-1756105  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4094 เด็กชายชนินทร์   คล้ายป้อม 79/2 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 601700842293937  กำลังดำเนินการ 
4095 นางสาวชนิสรา   มาศวิฑูร 74 ม.9 บ.โคกหล่อ ซ.- ถ.- ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4096 เด็กหญิงชนิสรา   ดีประเสริฐกุล 5 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 170 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4097 เด็กชายชนแดน   สุขศรี 22 ม.12 บ.ประดาหนองแหน ซ. ถ. ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
4098 เด็กหญิงชมพูนุช   โพธฺ์พ่วง 110/177 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4099 เด็กหญิงชมพูนุช   ผสมสี 163 ม.4 บ.ตาโขง ซ. ถ. ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4100 เด็กหญิงชมพูนุช   อินทวัฒน์ 125 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396