รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4126 นางสาวชัชญา   สุดศิริ 177 ม.6 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4127 นายชัชนันท์   นุ่นแก้ว 73 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290087-8858011 077-274035 กำลังดำเนินการ 
4128 เด็กหญิงชัชนีย์   ทุมแต้ม 41 ม.14 บ.ท่าลาด ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400899631828 กำลังดำเนินการ 
4129 นายชัชพงศ์   หวานเสนาะ 1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  กำลังดำเนินการ 
4130 นางสาวชัชริกา   เอื้อศิลป์ 8/18 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงออเงิน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
4131 นายชัชรินทร์   แก้วอ่อน 77/282 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  กำลังดำเนินการ 
4132 เด็กชายชัชวาล   หวังธรรม 32/2 ม.7 บ.หนองกระพัง ซ.- ถ.- ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210กำลังดำเนินการ 
4133 เด็กชายชัชวาล   แสนอุบล 104/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  กำลังดำเนินการ 
4134 เด็กชายชัชวาลย์   แสนศริ 90 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4135 นายชัชวาลย์   โสระเวช 4 ม.5 บ.ขาม ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
4136 นางสาวชัญญานุช   ใจศรี 53 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 503500932670787  กำลังดำเนินการ 
4137 เด็กหญิงชัญญานุช   อนุเคราะห์ 117 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4138 นางสาวชัญญานุช   พูนบางยุง 1092/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000613717330 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4139 สามเณรชัย   พันอ้น 37/2 ม.1 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230  กำลังดำเนินการ 
4140 นายชัย   สีทอง 18/ส ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4141 นายชัยชนะ   มหาลาภ 140/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4142 เด็กชายชัยชนะ   ใจทอง 148 ม.9 บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
4143 เด็กชายชัยชนะ   เกิดประสงค์ 75/21 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 111200889311004 กำลังดำเนินการ 
4144 นายชัยชัย   เทพสวัสดิ์ 102/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110  กำลังดำเนินการ 
4145 เด็กชายชัยณรงค์   บัวดก 29/473 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสามวาตะวันตก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
4146 นายชัยณรงค์   วินทะไชย 209 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
4147 เด็กชายชัยณรงค์   ณ นคร 178 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4148 นายชัยณรงค์   วงศ์เขียว 80 ม.11 บ.บ้านโนนบ่แพง ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
4149 เด็กชายชัยณรงค์   คำผม 105 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
4150 เด็กชายชัยธัช   ศาลาทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392