รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4151 เด็กหญิงชุดาภา   สีทาวงษา 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกสูง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4152 นางสาวชุดารัตน์   ดีสิงห์ 314 ม.5 บ.บ้านในกลอง ซ. ถ. ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130  กำลังดำเนินการ 
4153 เด็กหญิงชุติกาญจน์   พัชตพล 22 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
4154 เด็กหญิงชุตินันท์   ทิพย์เสถียร 25/31 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400879981560 กำลังดำเนินการ 
4155 เด็กหญิงชุตินันท์   นุชนารถ 416 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4156 นายชุติพนธ์   อินทร์พรม 103/2 ม.15 บ.พรหมพิราม ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500831658547 กำลังดำเนินการ 
4157 เด็กหญิงชุติมา   คงพิรัตน์ 16/25 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
4158 นางสาวชุติมา   ทองพงศ์ 71/1 ม.6 บ.ดีหลวง ซ. ถ. ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4159 นายชุติศรณ์   แซ่ลิ้ม 412 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4160 เด็กชายชุติเดช   แทนศรี 112 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100941108411  กำลังดำเนินการ 
4161 นายชูชาติ   จรไชย 158/50 ม.- บ.- ซ.เอกชัย 90 ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
4162 เด็กชายชูชาติ   บุญเชิด 58/35 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4163 เด็กชายชูชิต   บัวสาย 66/1413 ม.- บ. เคหะ หนองจอก 30 ซ.- ถ.ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
4164 เด็กชายชูศักดิ์   เพียะวงศ์ 290 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4165 เด็กชายชโนดม   นิยมทอง 26/6 ม.1 บ.กรูด ซ. ถ. ต.กรูด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130  กำลังดำเนินการ 
4166 นางสาวชไมพร   คำศิริ 20 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ. ถ. ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4167 เด็กหญิงช่อญดา   เกยูรินทร์ 38/157 ม.- บ.- ซ.- ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4168 เด็กหญิงช่อลัดดา   พิมพ์กัน 124 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4169 เด็กหญิงซอฟีย๊ะห์   เขียวนิล 211 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
4170 เด็กชายซะกิฟ   สราง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4171 เด็กหญิงซัมซาบี   ปาเซเลาะ 17/13 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500807037821 0807037821 กำลังดำเนินการ 
4172 เด็กชายซัมบรีย์   สะมะแอ 42036 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4173 เด็กชายซัยดีย์   จันทรัตนา 98/26 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90210กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4174 เด็กชายซาการียา   เจะเดร์ 19/6 ม.6 บ.ปูลัย ซ.- ถ.- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
4175 เด็กหญิงซากีนะห์   เพ็งแก้ว 23/10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385