รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4176 เด็กชายชัยธัช   ศาลาทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
4177 เด็กชายชัยนรินทร์   ทุมทัดทราย 227 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4178 เด็กชายชัยประเสริฐ   โชติช่วง 885/2 ม.- บ.- ซ.วัฒนานิเวศ 7 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4179 เด็กชายชัยพร   ชัยราช 68/747 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
4180 นายชัยพร   ไทยทวี 904/77 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว42 ถ.- ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4181 เด็กชายชัยพล   อ่องนาวา 56 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100กำลังดำเนินการ 
4182 เด็กชายชัยภัทร   ลายล้อมทอง 422 ม.- บ.- ซ. ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400851643131 กำลังดำเนินการ 
4183 เด็กชายชัยภัทร   ผลผลา 2/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.หนองขาม ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000870732479 กำลังดำเนินการ 
4184 เด็กชายชัยภิสิทธิ์   นวลศร๊ 158/329 ม.9 บ.อินทรีทอง ซ.- ถ.- ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 841700912866527 กำลังดำเนินการ 
4185 นายชัยยา   ดำรงเลิศเอก 14 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
4186 เด็กชายชัยฤทธิ์   จันทวงศ์ 21 ม.6 บ.โนนกุง ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300901914428  กำลังดำเนินการ 
4187 นายชัยวัฒน์   อิ่มชัย 148/2 ม.14 บ.ใหม่สามหลัง ซ. ถ. ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200818827443  กำลังดำเนินการ 
4188 เด็กชายชัยวัฒน์   ณรงค์น้อย 6/9 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100กำลังดำเนินการ 
4189 นายชัยวัฒน์   หมันตะเหย็บ 95/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4190 เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วลอดหล้า 34 ม.6 บ.โนนแต้ ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
4191 เด็กชายชัยวัฒน์   ระดาบุตร 80 ม.6 บ.คอแลน ซ. ถ. ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
4192 เด็กชายชัยวัฒน์   จ้อยชรัตน์ 64/33 ม.3 บ.- ซ.ประชาอุทิศ ถ.ศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000851744317  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4193 เด็กชายชัยวัฒน์   ปานคงคา 67/5 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110กำลังดำเนินการ 
4194 เด็กชายชัยวัฒน์   โคตรปล้อง 58/9 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120  กำลังดำเนินการ 
4195 สามเณรชัยวัฒน์   ทองจันดา 0 ม.0 บ.0 ซ. ถ. ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120  กำลังดำเนินการ 
4196 นายชัยวุฒิ   เงาภา 73 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900826153374 กำลังดำเนินการ 
4197 เด็กชายชัยวุฒิ   จันทร์ล้อมวงษ์ 405 ม.0 บ.0 ซ.ทวีชัย8 ถ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 601400839616845 กำลังดำเนินการ 
4198 เด็กชายชัยวุฒิ   กุลมัย 127/25-26 ม.0 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4199 เด็กชายชัยวุฒิ   บัวผัน 85 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
4200 เด็กชายชัยศักดิ์   ไชยสาส์น 22/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396