รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4201 เด็กชายชินวัฒน์   ชูบานเย็น 239/4 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพ - นนท์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4202 เด็กชายชินวัตร   บุปผา 465/17 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงพลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310  กำลังดำเนินการ 
4203 เด็กชายชินวัตร   เสณีพงษ์ 91/145 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120กำลังดำเนินการ 
4204 เด็กชายชินวัตร   วงศ์ใหญ่ 31 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4205 เด็กชายชินวัตร   อภัยโส 76 ม.12 บ.บ้านหัวหาด ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400862202164 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4206 เด็กชายชินวัตร   ทันเต 110 ม.- บ.แปดอุ้ม ซ. ถ. ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
4207 นางสาวชินันพร   เข็มเงิน 134/181 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4208 นายชิราวุธ   ชาวตระการ 156 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300929389835 กำลังดำเนินการ 
4209 นายชิษณพงศ์   อินทรกำแหง 582 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 180000898791434  กำลังดำเนินการ 
4210 เด็กชายชิษณุพงศ์   จันทร์ทอง 53 ม.6 บ.บ้านหนองหิน ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4211 เด็กชายชิษณุพงศ์   พันธ์บัว 64 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000898900757 กำลังดำเนินการ 
4212 เด็กชายชิษณุพงศ์   ไทยวรสิทธิ์ 15 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 740000971243145  กำลังดำเนินการ 
4213 สามเณรชิษณุพงษ์   สอนดี 244 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130กำลังดำเนินการ 
4214 เด็กชายชีวิน   เเสวงพันธ์ 23 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส7 ถ.นาคนิวาส ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300836012317 025387051 กำลังดำเนินการ 
4215 เด็กหญิงชุดาภรณ์   ผมน้อย 116 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4216 เด็กหญิงชุดาภา   สีทาวงษา 28 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกสูง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
4217 นางสาวชุดารัตน์   ดีสิงห์ 314 ม.5 บ.บ้านในกลอง ซ. ถ. ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130  กำลังดำเนินการ 
4218 เด็กหญิงชุติกาญจน์   พัชตพล 22 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
4219 เด็กหญิงชุตินันท์   ทิพย์เสถียร 25/31 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400879981560 กำลังดำเนินการ 
4220 เด็กหญิงชุตินันท์   นุชนารถ 416 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4221 นายชุติพนธ์   อินทร์พรม 103/2 ม.15 บ.พรหมพิราม ซ. ถ. ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500831658547 กำลังดำเนินการ 
4222 เด็กหญิงชุติมา   คงพิรัตน์ 16/25 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
4223 นางสาวชุติมา   ทองพงศ์ 71/1 ม.6 บ.ดีหลวง ซ. ถ. ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4224 นายชุติศรณ์   แซ่ลิ้ม 412 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4225 เด็กชายชุติเดช   แทนศรี 112 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741100941108411  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392