รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4201 นายชัยศิริ   นามบุตร 94 ม.7 บ.ดอนหมากมาย ซ.- ถ.- ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300879655654 กำลังดำเนินการ 
4202 เด็กชายชากิร   มาหะมะ 113 ม.2 บ.- ซ.- ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
4203 เด็กชายชาคริต   มาลาพันธ์ 86 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 911100897337610 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4204 นายชาคริต   ไชยเขียว 125 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
4205 นายชาคริต   รัตนมณี 15/2 ม.1 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4206 นายชาญชล   บุตรสุวรรณ์ 99 ม.7 บ.หนองสามขา ซ. ถ. ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
4207 นายชาญชัย   สัตตารัมย์ 156 ม.12 บ.บัว ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4208 เด็กชายชาญชัย   แก้วมา 112 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว 27000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4209 เด็กชายชาญชัย   ต่อนคำสนธ์ 120 ม.1 บ.ท่าโพธิ์ศรี ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4210 เด็กชายชาญชัย   ไกรจักร์ 54 ม.18 บ.ไร่นาเจริญ ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800850279463  กำลังดำเนินการ 
4211 สามเณรชาญฤทธิ์   ใจซื่อ 18 ม.- บ.บ้านกลาง ซ.- ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
4212 นายชาญวุฒฺ   ฑีฆายุวัฒน์ 7 ม.- บ.- ซ.- ถ.วงศ์สว่าง ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
4213 นายชาตรี   สุวะไกร 70 ม.18 บ.ชัยมงคล ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
4214 เด็กชายชาตรี   แสงทอง 206 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
4215 เด็กชายชานน   สำราญ 57/1 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
4216 เด็กชายชานนท์   โนนจุ้ย 55/66 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระรามสอง ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
4217 นายชานนท์   พนาวาส 70/2 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130085195977  กำลังดำเนินการ 
4218 นางสาวชาลินี   ศิลารักษ์ 16 ม.8 บ.โนนศิลา ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
4219 เด็กหญิงชาลิสา   นุอุปละ 26 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว63 ถ.ลาดพร้าว ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 029331909 กำลังดำเนินการ 
4220 สามเณรชิณณรงค์   บรรจง 89 ม.6 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4221 นายชิตพล   สมัย 70 ม.8 บ.ห้วยแสง ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
4222 เด็กชายชิตพล   ศรีเพ็ญ 4 ม.- บ.- ซ.- ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000924275388 กำลังดำเนินการ 
4223 เด็กชายชิติพัทธ์   คำปัญญาดี 53 ม.4 บ.พืชผล ซ. ถ. ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4224 เด็กชายชินกร   ปัตถา 149 ม.2 บ.แก้ง ซ. ถ. ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
4225 เด็กชายชินกฤต   มะดะเรส 1/14 ม. ซ บ.- ซ.- ถ.เลียบคลอง 13 ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300858277127 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396