รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
401 เด็กชายธนาธิป   กำปั่น 147/37 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000กำลังดำเนินการ 
402 เด็กชายธนานพ   มีอนันต์ 21/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150กำลังดำเนินการ 
403 เด็กหญิงธนาภรณ์   รอดสังข์ 19 ม.2 บ.บ้านหนองขี้หนู ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
404 เด็กหญิงธนารักษ์   วงศ์ล่าม 104 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
405 เด็กชายธนาวุฒิ   คงสีปาน 43 ม.2 บ.บ้านปากบารา ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
406 เด็กชายธนาวุฒิ   รอดเส็น 22 ม.3 บ.บ้านหนองสร้อย ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
407 นายธนาวุฒิ   หมาดมานัง 40 ม.5 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
408 นายธนาวุฒิ   คำปาน 84/2 ม.2 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
409 เด็กชายธนิษฐ   ชาญพนากุล 512/1 ม.9 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
410 เด็กชายธรรมบุญ   พะจี - ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
411 เด็กชายธรรมรัตน์   งามขำ 30/3 ม.- บ.- ซ.มะลิวัลย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140085-0091312 กำลังดำเนินการ 
412 เด็กชายธรรมรัตน์   เดเระมะ 207 ม.4 บ.บ้านแม่ที ซ. ถ. ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 902600831359062 074478072 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
413 เด็กชายธราดล   นราจร 7 ม.3 บ.ขอนคลานตะวันตก ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120087-3901947 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
414 นายธราดล   เส็นใหญ่ 48 ม.8 บ.เกาะกลาง ซ. ถ. ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120  กำลังดำเนินการ 
415 เด็กชายธวัชชัย   หิรัญเรือง 30/3 ม.7 บ.เหนือคลอง ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
416 เด็กชายธวัชชัย   จีนกลับ 215 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
417 เด็กชายธวัชชัย   นาทรายสกุล 104 ม.14 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
418 เด็กชายธวัฒชัย   ด้วงคำสิงห์ 177 ม.5 บ.บ้านแมด ซ. ถ. ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
419 เด็กหญิงธัญญารัตน์   อินทร์กลับ ุึ67 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
420 เด็กหญิงธัญพิมล   พรมจรรย์ 45/39 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180กำลังดำเนินการ 
421 เด็กหญิงธัญลักษณ์   เย็นฉ่ำ 6/1 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 221600928183718  กำลังดำเนินการ 
422 เด็กชายธันยพร   จีนงาม 59/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120089-6124656  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
423 เด็กชายธันวา   อัสถิ 57/2 ม.5 บ.หนองนำ้เขียว ซ. ถ. ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140  กำลังดำเนินการ 
424 เด็กชายธิติสรณ์   โชติรัตนหิรัญ 40 ม.5 บ.บ้านขามใหญ่ ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 312100616197425  กำลังดำเนินการ 
425 เด็กชายธิเบต   เรืองศรี 51/82 ม.2 บ.- ซ. ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394