รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4226 นางสาวชไมพร   คำศิริ 20 ม.6 บ.โคกสะอาด ซ. ถ. ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
4227 เด็กหญิงช่อญดา   เกยูรินทร์ 38/157 ม.- บ.- ซ.- ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
4228 เด็กหญิงช่อลัดดา   พิมพ์กัน 124 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
4229 เด็กหญิงซอฟีย๊ะห์   เขียวนิล 211 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
4230 เด็กชายซะกิฟ   สราง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
4231 เด็กหญิงซัมซาบี   ปาเซเลาะ 17/13 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 961500807037821 0807037821 กำลังดำเนินการ 
4232 เด็กชายซัมบรีย์   สะมะแอ 42036 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4233 เด็กชายซัยดีย์   จันทรัตนา 98/26 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90210กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
4234 เด็กชายซาการียา   เจะเดร์ 19/6 ม.6 บ.ปูลัย ซ.- ถ.- ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
4235 เด็กหญิงซากีนะห์   เพ็งแก้ว 23/10 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220  กำลังดำเนินการ 
4236 นายซานูดิง   กาโบะ 40 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4237 เด็กหญิงซามีมี่   อาริยะ 186/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4238 นางสาวซารินนา   เล็กดำ 4/1 ม.3 บ.บ้านควนต่อ ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4239 เด็กหญิงซารีมะห์   แมกือจิ 36/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
4240 เด็กหญิงซุรัยญา   เชื่องยาง 317/1 ม.2 บ.เกาะลันตา ซ. ถ. ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4241 นายซุลกิฟลี   เตะปูยู 329 ม.2 บ.ตำมะลังเหนือ ซ.- ถ.- ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4242 นายซุลกิฟลี   ดนหร่าหมาน 153 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130086-2980398 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4243 นายซุลกิฟลี   เจ๊ะมะ 82 ม.- บ.- ซ.- ถ.สขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4244 เด็กชายซูกีมัน   สาอุ 14/1 ม.4 บ.มะรวด ซ.0 ถ.0 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
4245 เด็กหญิงซูฟียะห์   บือราเฮง 2/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
4246 เด็กหญิงซูวัยมะห์   แอเสาะ 263 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
4247 เด็กหญิงซูไฮลา   ยูโซะ 67 ม.- บ.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4248 เด็กชายฌานิศทร์   กันสี 50 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4249 เด็กชายญัฐณิชา   พรมภัคดี 83/10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100851362329 กำลังดำเนินการ 
4250 เด็กชายญัฐพงษ์   งามทรัพย์ 459 ม.- บ.- ซ.แฮปปี้แลนด์ 84 ถ.แฮปปี้แลนด์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240094498549 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391