รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
4276 นายซุลกิฟลี   ดนหร่าหมาน 153 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130086-2980398 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
4277 นายซุลกิฟลี   เจ๊ะมะ 82 ม.- บ.- ซ.- ถ.สขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4278 เด็กชายซูกีมัน   สาอุ 14/1 ม.4 บ.มะรวด ซ.0 ถ.0 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 
4279 เด็กหญิงซูฟียะห์   บือราเฮง 2/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
4280 เด็กหญิงซูวัยมะห์   แอเสาะ 263 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
4281 นางสาวซูวาณี   เจะยูนุ 25/2 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
4282 เด็กหญิงซูไฮลา   ยูโซะ 67 ม.- บ.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
4283 เด็กชายฌานิศทร์   กันสี 50 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
4284 เด็กชายญัฐณิชา   พรมภัคดี 83/10 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100851362329 กำลังดำเนินการ 
4285 เด็กชายญัฐพงษ์   งามทรัพย์ 459 ม.- บ.- ซ.แฮปปี้แลนด์ 84 ถ.แฮปปี้แลนด์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240094498549 กำลังดำเนินการ 
4286 นายญาณพัฒน์   ชัยเจริญ 137 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4287 เด็กชายญาณิก   ศิริโสภิตกุล 135 ม.- บ.- ซ.เจริญกรุง 105 ถ.เจริญกรุง ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 101200812784191  กำลังดำเนินการ 
4288 นางสาวญาณิศชา   ภควัตเกศกุล 308/17 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160081-9794989  กำลังดำเนินการ 
4289 เด็กหญิงญาณิศา   เพชรคุต 13/10 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
4290 เด็กหญิงญาณิศา   พรมทัน 74/141 ม.- บ.- ซ.ช่างอากาศอุทิศ 18 ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
4291 เด็กหญิงญาณิศา   แซ่ติ้ง 52 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130กำลังดำเนินการ 
4292 เด็กหญิงฐณิฌา   วิเศษประภา 287/10 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง21(นวศรี) ถ.พลับพลา ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100886055158 กำลังดำเนินการ 
4293 เด็กชายฐากูร   นครจินดา 62/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
4294 เด็กชายฐากูร   พิษสุวรรณ 519 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
4295 นางสาวฐาณมาศ   คงจัด 15 ม.3 บ.ย่านยาว ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
4296 เด็กชายฐานพัฒน์   บุญสุข 220 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา ถ.รามอินทรา ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230086-894-0119 02-945-7168 กำลังดำเนินการ 
4297 เด็กชายฐาปกรณ์   ชำนาญกุล 56/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4298 เด็กชายฐาปกรณ์   ปาด้วง 2/3 ม.4 บ.บ้านพระฝาง ซ.- ถ.- ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
4299 เด็กชายฐิคำพร   ศิลา 59 ม.12 บ.สระพังทอง ซ. ถ. ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
4300 เด็กชายฐิชานนท์   สมเพชร 71(87) ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396